DEL

Gode værforhold i nord og frislepp på kyst gav knalluke for kyst på NVG silda. I Nordsjøen har vi hatt relativ liten aktivitet, skriver salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag i ukerapporten for sist uke. Nesten 60 000 tonn sild ble tatt i løpet av sju døgn.


( 08.12.2008 )

[raw]

Knalluke for NVG-silda

 

– Fint vær på sildefeltene i nord og opphevelse av maksimalkvoten for kystgruppen ga høstens nest beste uke med totalt 58.800 tonn. Mandag var beste dagen med 12.600 tonn, mens det i resten av uka har vert jevnt gode kvantum fra 6.200 tonn til 9.200 tonn. Ser vi på gruppenivå så har, kystgruppen etter at de ble sluppet fri på torsdag, tatt hele 26.500 tonn. Dette er den desidert beste uke for disse båtene i høst. Værforholdene, spesielt i siste del av uken, har vært uvanlig gode, og båtene meldte om blikkstilt hav og klart vær på sildefeltene. For de andre flåtegruppene så har ringnot fisket 21.400 tonn og trål har meldt inn 9.200 tonn. Fra utenlandske båter har vi kun mottatt 1.650 tonn, skriver Garvik.

Hoveddelen av fisket har som i foregående uke foregått nord for N 71˚, ca 120 nautiske mil nord av Andenes. Periodevis er det tatt fangster lenger sør i området nordvest av Malangsgrunnen, men denne silda har hatt et ”vanskeligere lag”.

Ifølge Garvik er variasjonene i størrelsene på silda er fortsatt store.

 

– Vi ser at det er færre fangster med sild som er over 320 gram i gjennomsnitt enn tidligere i høst. Laveste snitt ligger på 220 gram, mens fangsten med størst snitt hadde 340 gram. Totalsnittet ligger på 288 gram.
Gjennom uken har prisene variert fra kr 4,28 og helt ned til minstepriser der kr 2,22 er laveste snittpris. Fangstene som har oppnådd de høyeste prisene er store fangster som har utbud langt sørover kysten. Hovedgrunnen til at vi i slutten av uken fikk lavere priser var stor deltagelse av kyst som ble sluppet ut på torsdag, og de fleste ønsker levering i nord for å gi mulighet for flere turer før jul. Dette medførte at det ble press på mottakskapasiteten på lørdag. Dette løsnet igjen på søndag da kvantumet gikk ned. Snittprisen sist uke var kr 3,15.

– Knappe to uker før mottaksanleggene tar juleferie har kyst 17.100 tonn igjen av sin opprinnelige kvote. Basert på sist ukes kvantum bør det ikke være noe problem å få opp dette, men kystflåten er avhengig av gode værforhold. For de andre gruppene så har de kommet godt inn i den såkalte flexkvoten. Ringnot har tatt 35.600 og trål har fisket 5.000 tonn av flexkvotene, forteller Garvik.

Værutsiktene for de første dagene denne uka er blandet med kuling i starten av uken, roligere midt i uken og mer urolig vær igjen når en nærmer seg helg.

Nordsjøsild:
– På nordsjøsilda har vi sist uke hatt innmeldt 4.400 tonn, og av dette har ringnot fisket 3.900 tonn, mens trål har tatt de resterende 500 tonn. Hoveddelen av kvantumet er tatt i EU sonen på rundt N 60˚ 20΄. Det vil si sørvest av Vikingbanken med størrelser på rundt 260 gram, opplyser Garvik.

Prisene holder seg oppe på et relativt høgt nivå. De har sist uke lagt fra kr 3,46 til 4,22. Dette er til kjøpere fra Norge, Danmark og Skottland. Det står nå kun 2.200 tonn igjen av årets kvote så Norges Sildesalgslag forventer relativt beskjedne kvantum fra dette fisket i kommende uke.

Makrell:
– På makrell så har vi kun hatt 680 tonn sist uke. Disse fangstene er tatt nord og nordvest av Hebridene. Makrellen er fortsatt relativ liten med snittvekt fra 274- 324 gram. Prismessig så ligger disse fangstene fra kr 7,42 som laveste pris til kr 10,09 som høyeste.
Det gjenstår det lite makrellkvote. Trål har knappe 800 tonn og SUK har 350 tonn igjen så også her vil det være lite aktivitet framover, skriver Garvik i rapporten.

Hestmakrell:
En fangst fra en færøysk båt med 500 tonn er alt som er omsatt fra hestmakrellfisket. Denne fangsten ble tatt med trål vest av Hebridene.

Kystbrisling/ Havbrisling:
Fra Oslofjorden er det fisket 200 tonn med storbrisling fra 9 ”brislingbruk”. Dette er den beste uken så langt i høst, men fiskerne melder om relativt beskjedne registreringer av brisling i fjorden. Fangstene er landet i Strømstad til Astrid Fiskeeksport.
På havbrislingen så meldte 3 båter utseiling uten at de registrerte brisling i sørlige del av Nordsjøen. Alle har avsluttet dette fisket og vi forventer at den gjenstående kvoten på 8.800 tonn ikke blir tatt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.