DEL

4. – 5. juni samles sjømatnæringen i Trondheim for å diskutere om klimaendringene har noe å si for fremtidens sjømatroduksjon.


( 23.05.2014 )

Klimamarin er den første klimakonferansen for fiskeri og havbruknæringen. Her vil SINTEF Fiskeri og havbruk, Veterinærinstituttet og NINA sette fokus på klimaendringer. 

 

– Spørsmålet er hvordan næringen tar innover seg utfordingene som ligger der, sier Ulf Winther i Sintef Fiskeri og Havbruk.

 

Konferansen finner sted i Trondheim 4. – 5. juni og en rekke foredragsholdere vil være tilstede:

  • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning/CICERO – vil fortelle om konsekvensene av klimaendringene og hvordan klimaendringene kan ramme verdens matproduksjon
  • Svein Sundby, Havforskningsinstituttet – vil presentere mulige endringer i grunnlaget for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge
  • Tove Sleipnes, Norges Sjømatråd – vil fortelle hvordan markedene ser på klima og sjømat
  • Marianne Tronstad Lund, CICERO – vil fortelle om hvilke tiltak som bør settes inn for å redusere klimaendringene
  • Catarina Martins, Marine Harvest – vil fortelle om Marine Harvests strategi og arbeid for å redusere klimaavtrykket
  • Arne Karlsen, Nergård AS – vil fortelle om hvordan klima  er en del av Nergårds strategi

 

For mer informasjon, se FHL sine nettsider her.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.