På klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale som skal gjelde fra 2020. Avtalen vil stimulere til å gjøre alle deler av samfunnet mer energieffektive og mindre avhengig av fossilt brennstoff. Fiskeflåten vil møte nye krav, avgifter og miljøsertifiseringer.

En tredjedel av norske fiskefartøyer har motorer som er 25 år eller eldre. 2.404 norske fiskefartøyer har i dag fremdriftsmotor som er 25 år eller eldre. Samlet har disse motorene over 348.000 hestekrefter. Den norske fiskeflåten besto ved årsskiftet av 5.793 fartøyer med fremdriftsmotorer som samlet hadde over 1,7 millioner hestekrefter.

Mange fiskefartøyer har i tillegg hjelpemotorer, og legges disse til har norsk fiskeflåte sannsynligvis over 2 millioner hestekrefter. Noen hestekrefter er mer forurensende enn andre, og ofte er det knyttet til alder på motoren hvor mye CO2 og NOx som slippes ut.

Store nye fiskefartøyer har som oftest ureaanlegg som fjerner det meste av NOx-utslippene. I tillegg er motorene moderne, samtidig som fartøyene har dieselelektriske eller andre fremdriftsløsninger som gir mer energieffektiv bruk av både hovedmotor og hjelpemotorer.

Fisk har lavt karbonfotavtrykk

Fisk, og spesielt fisk som fiskes med not, har i utgangspunktet et svært lavt karbonfotavtrykk per kilo, sammenlignet med både gris, storfe, får og fjørkre. Det vil si at mengden av klimagassen CO2 som slippes ut per kilo sild som fiskes og leveres til forbruker er atskillig lavere enn for annet kjøtt.

Konsekvenser for fiskeflåten

Du kan lese mer om konsekvensene klimavtalen kan få for fremtidens fiskeflåten i en grundig artikkel i den første utgaven av Kystmagasinet dette året, ført i pennen av Terje Engø. Dette er en del av temadelen, motor og fremdrift.

I denne utgaven har vi også flere båtomtaler, blant annet av Fanøyvåg og Don Ole, samt spennende artikler fra Troms og andre områder av fiskeri-Norge. For å få med deg dette kan du abonnere på magasinet, eller kjøpe den digitale utgaven. Kystmagasinet kommer til abonnentene helt i begynnelsen av februar, og utgaven vil også være i salg i Narvesen 4. februar.

Følg link for abonnement eller digital utgave: http://digital.findexaforlag.no/t/41239-kystmagasinet