I juni søkte «Naturforskningssenteret i Vilnius i Litauen om tillatelse til å gjennomføre et forskningstokt med tråleren Vao for å studere blåkveite i vernesonen ved Svalbard. De fikk avslag.


( 13.10.2014 )

I dette området som det er søkt forskningstokt i, som reguleres av Norge og Russland i felleskap, har begge land omfattende forskningsprogrammer på blåkveite, og Fiskeridirektoratet kunne ikke se at det litauiske toktet ville tilføre noe kunnskap.

 

I avslaget skriver direktoratet: Slik toktet er utformet synes det å indikere at hovedhensikten med toktet er kartlegging eller utnytting av blåkveiteforekomstene og ikke grunnleggende vitenskapelige undersøkelser. 33 utenlandske forskningstokt i norskkontrollerte farvann er til nå innvilget i år. Det danske forskningsskipet Dana har allerede vært på fire tokt i norske farvann.