DEL

Det meste er nå klappet og klart for loddefisket på nyåret. Nye minstepriser er på plass, og Fiskeridirektoratet har offentliggjort listen over fartøyer som vil kunne bruke flytetrål i fisket. Den norske loddekvoten er på 223 060 tonn , med 72 % til fordeling mellom fartøy i ringnotgruppen, 12 % til fartøy i trålgruppen og 16 % til kystfartøy.


( 30.12.2008 )

[raw]

Det meste er nå duket og klart for loddefisket på nyåret. Nye minstepriser er på plass, og Fiskeridirektoratet har offentliggjort listen over fartøyer som vil kunne bruke flytetrål i fisket. Den norske loddekvoten er på 223 060 tonn , med 72 % til fordeling mellom fartøy i ringnotgruppen, 12 % til fartøy i trålgruppen og 16 % til kystfartøy.

 

Fiskeridirektoratet behandlet lille julaften søknad fra Fiskebåtredernes Forbund om tillatelse for samtlige fartøy med ringnottillatelse til å fiske lodde med flytetrål. En liste over fartøyer som har tillatelse til å fiske med flytetrål er offentliggjort. Av 83 fartøyer på listen har 81 tillatelse til å bruke flytetrål i fiske etter lodde, 50 i fiske etter nordsjøsild, 45 etter NVG-sild, 44 etter hestmakrell og 42 etter makrell., Se listen over ringnot- og kystnotfartøy som per i dag har slik tillatelse.

 

To fartøyer, Segla og Skarbakk er ført opp uten tillatelse til å fiske lodde.

 

Pelagisk trål er ofte den absolutt mest effektive redskapen for å fiske lodde.  Når fisket starter på nyåret er avhengig av når den gyteklare lodda skiller seg fra de mindre umodne individene. Dette fastslås gjennom prøvefiske. Fisket skal ifølge bestemmelsene avsluttes innen 30. april.

 

Nye minstepriser for lodde til konsumformål for vinteren 2009 ble klare, basert på en skisse som riksmeklingsnemnda la fram noen dager før jul. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har opplyst at de ikke godtar meklingsnemndas forslag, mens Sildelaget har godtatt forslaget. – Vi beklager at FHL ikke slutter seg til nemndas forslag, sier Sildelags-direktør Johannes Nakken.

Minsteprisene er derfor fastsatt av Norges Sildesalgslags besluttende organer gjennom et forvatningsvedtak med hjemmel i råfiskloven. Meklingsnemndas forsalg til minstepriser blir derfor de nye gjeldende minstepriser for lodde til konsum.

 

De nye minsteprisene:

Gruppe 1
Lodde med modningsgrad mindre enn 12 prosent. Minstepris kr 1,50 per kg

Gruppe 2.
Lodde med modningsgrad fra og med 12 prosent og med færre enn 50 stk. per kg. Minsteprisen kr 1,50 økes lineært med 32,5 øre per prosentpoeng økning i modningsgrad til og med 15 prosent. Deretter samme minstepris kr 2,80 per kg

Gruppe 3
Lodde med modningsgrad fra og med 12 prosent og med 50 –
55 stk. per kg. Minsteprisen kr 1,50 økes lineært med 7,5 øre per prosentpoeng økning i modningsgrad til og med 15 prosent. Deretter samme minstepris kr 1,80 per kg

Gruppe 4
Lodde med 55 stk. eller flere per kg. Minstepris 1,50 per kg

 

Disse fartøyene har tillatelse til å bruke flytetrål.

 

Birkeland

Lodde

Bjarne Nilsen

Lodde

Brennholm

Nordsjøsild, Lodde

Dyrnesvåg

Lodde

Elisabeth

Lodde

Endre Dyrøy

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Eros

Lodde

Fiskebas

Lodde 

Fiskeskjer

NVG, Nordsjøsild, Hestmakrell, Lodde

Fonnes

Lodde

Frantsen Junior

Lodde

Gardar

Lodde

Gerda Marie

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Gunnar Langva

NVG, Hestmakrell, Nordsjøsild, Makrell, Lodde

H. Østervold

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde 

Hardhaus

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Hargun

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Harmoni

Lodde

Harvest

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Haugagut

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde 

Havdrøn

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Havglans

Nordsjøsild, Makrell, Lodde

Havskjer

Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Havsnurp

Lodde 

Herøyhav

Lodde

Hundvåkøy

Lodde 

Inger Hildur

Lodde

Inger Majala

Lodde

Kanstadfjord

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Ketlin

Lodde

Kings Bay

NVG, Nordsjøsild, Hestmakrell, Lodde

Kings Cross

Lodde

Knester

Nordsjøsild, NVG, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Krossfjord

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde 

Kvannøy  

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Leinebjørn

Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Liafjord

Lodde

Libas

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Ligrunn

Lodde

Manon

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Møgsterfjord

NVG, Nordsjøsild, Lodde

Møgsterhav

NVG, Nordsjøsild, Lodde

Norafjell

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Norderveg

Lodde

Nordervon

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Nordfisk

Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Nybo

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Odd Lundberg

Lodde

Ordinat

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Rav

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Roaldsen

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Rogne

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Rødholmen

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Røttingøy

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Segla

NVG

Selvåg Senior

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Senior

Lodde

Sjøbris

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Skarbakk (kystnot)

NVG

Skår Senior

Lodde

Skolmen (SUK)

Lodde

Slaatterøy

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Smaragd

Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Staaløy

Lodde

Storeknut

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Stormfuglen

Lodde 

Straumberg

Lodde

Strand Senior

NVG, Nordsjøsild, Hestmakrell

Staaløy

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Svanaug Elise

Lodde

Sæbjørn

NVG, HestmakrellNordsjøsild, Makrell, Lodde

Talbor

NVG, Nordsjøsild, Lodde

Teigenes

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Torbas

Lodde

Tromsbas

Lodde

Trønderbas

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Vea

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Vendla

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Vestfart

Lodde

Vestviking

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Zeta

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Østerbris

Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

Åkerøy

NVG, Nordsjøsild, Makrell, Hestmakrell, Lodde

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.