Cetus AS har fått tillatelse av Fiskeridirektoratet til å kjøpe tråleren Traal til utskifting av tråleren Cetus.

Fartøyet Cetus, som skiftes ut, er bygget i 2002 og har en lengde på 41 meter. Traal er på 52 meter og fartøyet er bygget i 1987. I følge søknad om erverv betaler Cetus AS 23,2 millioner kroner for tråleren.

Traal utstyrt med Wichmann

Traal er utstyrt med en Wichman med ytelse på 3.264 Hk, og vil bli benyttet til tråling etter havbrisling, øyepål, sild, lodde, makrell, Nordsjøsild, NVG-sild, vassild og kolmule. Cetus AS eier i tillegg den pelagiske tråleren Vikingbank på 62 meter. Cetus, som nå er skiftet ut, ble 18. desember solgt til Västfjord Fiskeri AB på Fotö utenfor Gøteborg, og har ifølge DNV GL skiftet navn til Västfjord II.