Nybonia Kyst AS i Midsund har kjøpt Vestbris II av Vestbris Fiskeriselskap AS på Byrknesøy i Gulen i Vestland. Vestbris II har nå fått navnet Marie, og fartøyet Emma som ble erstattet, er solgt. 15. november 2019 ble Emma kjøpt av Mariehamn Kystfiske. 17. januar i fjor ble Emma solgt tilbake til Mariehamn Kystfiske. Emma var bare innom som en del av en kvotehandel.

Samtidig som det ble søkt om ervervstillatelse ble det søkt om å flytte Emma sin kvote på NVG-sild til rederiets andre fartøy Sørvik. Dette fartøyet har lengde på 15,4 meter og ble bygget ved Moen Slip og Mek Verksted i 1984. Nybonia Kyst kjøpte fartøyet sommeren 2019. Det er nå slettet i merkeregisteret, men Nybonia Kyst står fortsatt som eier i Skipsregistrene.

Ex.Vestbris II, som ser ut til å være fartøyet rederiet ønsker å drifte, er med lengde på 30 meter en av Norges største plastbåter. Den er bygget ved Mundal Båtbyggeri i 2003. Med i salget av Vestbris II fulgte rettigheter i gruppe 1 fiske etter NVG-sild hjemmelslengde 27,42 meter samt reke Sør med avgrenset Nordsjøtrål. Båt og rettigheter ble, ifølge en epost fra skipsmegleren Maritime Competence AS til Fiskeridirektoratet, solgt for 15 millioner kroner.