27. august forliste sjarken Larstein 2 ved flytebrygge på Kolltveit Marina på Sotra utenfor Bergen. Mannskapet forlot sjarken ved kai klokken 21:00 kvelden før. Da de litt før klokken to på natta kom tilbake for å rigge fartøyet for makrellfiske, hadde det forlist og lå på fem meters dyp.

Fartøyet hang fast i utrigger på flytebryggen og en nabobåt. For å forhindre havari på andre fartøy og installasjoner ble fortøyningene kuttet, og fartøyet skled nedover skrå havbunn og antas nå å ligge på cirka 20 meters dyp.

Det ble umiddelbart søkt om tillatelse til å bruke rederiets andre fartøy, Larstein, til å fiske makrellkvoten. Fartøyet som sank var 8,63 meter langt og utstyrt med en 407 hestekrefter motor. Larstein, som det ble søkt om å bruke til leiefartøy, er 14,99 meter lang og utstyrt med en motor som yter 450 hestekrefter. Dette anså direktoratet som en så stor båt at de avslo å innvilge leiefartøy.

Reder Peder O Lie fra Sotra utenfor Bergen har etterpå handlet raskt og kjøpt fiskebåten Vågsund og gitt den navnet Lieholmen. Det er en 7,98 meter lang, 3,3 meter bred båt bygget ved Skorgenes UAB i Litauen i 2017. Den ble kjøpt for 1,5 millioner kroner kontant og ervervssøknad sent 8. august. 10. september godkjente direktoratet kjøpet, og når dette skrives en måned senere har sjarken både levert makrell og leppefisk.