Ett selskap under stiftelse, representert av Karl Magnus Pedersen fra Kvaløya i Troms, har søkt om tillatelse til å kjøpe fartøyene Grunnabard, Isleifur II og North Ocean.

Med seg i det nye selskapet har Pedersen Bergensselskapet Ocean Venture AS, som eies av Karl Håkon Økland, John Olav Økland,Karl Henrik Våge Økland, Knut Magne Økland og Bjørn Tore Våge Økland.

Grunnabard, som er 60,3 meter lang og bygget ved Fitjar Mekaniske Verksted i 1979, har en lang historie som norsk fartøy bak seg, men har siden 2103 vært færøysk. Islandske Isleifur II er 55 meter lang og bygget på Færøyene i 1976, mens North Ocean er russisk, 69 meter og bygget i 1978. Grunnabard har en prislapp på sju millioner kroner, Isleifur II seks millioner kroner mens North Ocean koster ni millioner kroner. Øklandfamilien eide North Ocean fra 1991 til 2005. Da het båten Ordinat.

Fartøyene skal brukes til fiske etter snøkrabbe og kongekrabbe, samt jakt på sel. Ocean Venture AS eier også krabbefartøyet Prowess på 60,2 meter. Øklandfamilien eier også krabbebåten Røstnessvåg på 53,5 meter gjennom selskapet Ordinat Holding AS. I 2014 hadde dette rederiet et driftsresultat på hele 389 millioner kroner, som blant annet skyldes salg av snurperen Ordinat. Grunnabard kjøpes for syv millioner kroner, hvorav 3,5 millioner kroner er oppgitt å være et lån hos Nordea.

At tre båter skal på selfangst er neppe å se som en storsatsning på selfangst, men heller et nødvendig onde for å få tillatelse til å kjøpe fartøyene. Rett til å fiske krabbe gis bare til fartøyer med driftsgrunnlag. Derfor må fartøyene først få tillatelse til selfangst. Deretter kan det søkes om tillatelse til å fiske snøkrabbe og kongekrabbe.