Vela Seafood på Skodje i Møre og Romsdal har søkt om ervervstillatelse for fartøyet Meredian.

Ifølge skipsmegler Atlantic Marine i Ålesund har båten gyldig klasse som lastebåt. Ifølge selger så ble fartøyet påbegynt ombygging til fangst av snøkrabbe, og av den grunn ble man nødt til å ta nye stabilitetsberegninger for fiskefartøy. Disse ligger når søknaden sendes til behandling hos Sjøfartsdirektoratet. Før Vela Seafood får innvilget ervervstillatelse må fartøyet få utstedt nytt gyldig fartssertifikat for fiske og fangst.

Meredian har største lengde på 29,4 meter og bredde på 8,6 meter. Fartøyet ble bygget i Portugal i 1987. I en periode ble det brukt som forskningsfartøy (Oscar Sundt), og det har i perioder vært borte fra fiske og fangst. Selger er Kvitbjørn AS i Oslo. Prisen er ifølge ervervssøknaden i området 11 millioner kroner.