DEL

Kystmagasinet 9.14: Jeg har lenge vært nysgjerrig på selskapet Teknotherm Marine AS. Hva driver de med, hvor store er de og hvor produserer de disse blå, lett gjenkjennelige kjøleanleggene jeg stadig vekk ser om bord i nye fiskefartøy?


( 08.01.2015 )

En tur til Halden og besøk hos denne store utstyrsleverandøren, gjorde meg klokere både på selskapet og deres aktiviteter, og ikke minst på det viktige emnet kjøleteknikk.

 

Teknotherm er et kjent merkenavn for de fleste eiere av større fiskefartøy, designere og verft, som leverandør av blant annet kjøleanlegg, platefrysere og annet utstyr som har med kjøleteknikk å gjøre. Selskapet holder til i egne, moderne fasiliteter noen steinkast utenfor byen, som for øvrig også bare er noen minutters kjøring fra svenskegrensen. Her finner vi hele administrasjonen, salgsavdelingen og andre kontorfunksjoner, ved siden av en egen designavdeling. I samme store bygg finner vi også produksjon- og monteringshaller med moderne maskinpark, samt et stort delelager.

Teknotherm

Teknotherm

TeknothermDet var hektisk aktivitet i produksjonen da Kystmagasinet besøkte Teknotherm sitt anlegg i Halden.

 

 

Totalleverandør

Selskapet er en totalleverandør av kjøleanlegg til maritim sektor, og de har hele verden som sitt arbeidsfelt. Administrerende direktør Roy Moberg gir en rask innføring i historikk og dagens status, før vi går over til Kystmagasinets fagfelt, fiskeri. Det viser seg at Teknotherm har aner så langt tilbake som til 1926. Firmaet var de første årene lokalisert i Oslo og fra 1973 i Halden som tidligere var i en stor skipsbyggingsregion, og hvor det fantes en rekke viktige leverandører til denne virksomheten. I 1982 kom Einar Myklebust inn på eiersiden. Firmaet ble senere solgt til andre eierinteresser i 2007, men etter et økonomisk uføre i 2011 kom bedriften igjen i familien Myklebusts eie, nå under navnet Teknotherm Marine AS

 

Vi tok på oss alt garantiansvar og la vekt på kontinuitet i markedet. Dette gjorde vi fordi vi ønsker å være en del av fremtiden. Teknotherm Marine AS er i dag en del av et konsern med 220 ansatte i inn og utland og med sunn økonomi, forteller Moberg.

Teknotherm

Ferdig lagde rør og flenser klar til å installeres på et kjøleanlegg.

 

Internasjonalt orientert

Han legger til at selskapet er en leverandør av kjøleanlegg til de fleste typer skip, og derfor er aktive der den internasjonale skipsbyggingsindustrien er. Det kan i den forbindelse nevnes at selskapet har et datterselskap i Polen med 25 ansatte, et i Gøteborg med 18 ansatte i tillegg til fabrikk og salgsavdeling i Kina med til sammen 26 ansatte og kontorer i St. Petersburg i Russland og Istanbul i Tyrkia. Videre har Teknotherm et godt etablert nettverk av agenter og representanter i strategiske markeder over hele verden.

 

I Norge finnes to serviceavdelinger, i Tromsø og Ålesund, med åtte ansatte i hver by. Disse server både den maritime og industrielle delen og som også omfatter en stor handelsflåte. Det gjør at personellet reiser på serviceoppdrag over hele verden og har en turnusordning på tre uker på jobb og tre uker fri, noe som har gjort dette til en attraktiv arbeidsplass. Ved hovedkontoret i Halden har det imidlertid til tider vært en utfordring å få tak i personell med kuldeteknisk kompetanse. Men som følge av nærheten til Sverige har de i dag flere dyktige ingeniører på dette feltet, som pendler til fabrikken i Halden.

Teknotherm

Teknotherm lager også maskineriet til kjøleanleggene.

 

 

Ledende leverandør til fiskeflåten

Fiskeri er svært viktig for Teknotherm. Det gjelder ikke bare flåten på den nordlige delen av kloden, men hvor det enn måtte være i verden. Selskapet har lenge vært en ledende leverandør av kjølesystemer til fiskeflåten, og de tilbyr i dag et komplett utvalg av skreddersydde anlegg for den krevende fiskeindustrien til havs. Det gjelder både RSW systemer og ulike typer fryseanlegg, som platefryseanlegg, luftfrysing, lavtemperatur lasterom og anlegg og systemer for å lage is, fryseanlegg med saltlake med mer.

 

I følge salgssjefen for fiskeri, Torfinn Torp, stod fiskeflåten for 70 prosent av aktiviteten i selskapet i en periode. Det ble levert komplette kjøleanlegg til en rekke norske trålere, som Havfisk sine tre nybygg, Andesnesfisk, Atlantic Viking, Volstad, Havbryn, Havstrand og Hopen. I tillegg er blant annet snurperne Einar Erlend og Eros i porteføljen av skip som et utstyrt med RSW og andre kjølesystemer fra Teknotherm. Men nå er det største byggeboomen over for denne gang, og i dag står fiskeriene for rundt 25 prosent av omsetningen. Men ettermarkedet blir sett på som svært viktig, noe som også gjelder andre flåtegrupper som supplybåter, ferger, handelsfartøy og annet.

Volstad

Volstad kjøleanlegg

Kjente installasjoner fra Teknotherm, installert om bord på tråleren Volstad som ble overlevert fra Tersan i Tyrkia på vårparten i 2013.

 

 

Stadig mer kompakte anlegg

Torp forteller at et typisk kjøleanlegg når det gjelder fiskeri har kapasitet på 70-100 tonn innfrysing i døgnet.  Krav om økt kapasitet har økt veldig de siste årene. Tidligere var det snakk om rundt 50 tonn i døgnet, men som nå er øket til nærmere 80- 90 tonn for de senere installasjonene. Og anleggene blir stadig mer kompakte. Salgssjefen slår fast at de i dag får ut 90 tonn på samme plassbruk som et eldre anlegg med kapasitet på 50 tonn.

 

Han forteller at de opp gjennom årene har hatt en rekke leveranser også til den utenlandske fiskeflåten. Teknotherm har blant annet vært aktive i Chile, og selskapet er i dag å finne der det finnes et fiskeri med behov for selskapets tjenester. De er en del av den norske klyngen av utstyrsleverandører, og følger med disse hvor det måtte være. En typisk leveranse til en ny tråler har en verdi på 8-12 millioner kroner, mens det for et pelagisk fartøy er snakk om 2,5-6 millioner, avhengig av kapasitet og leveringsomfang.

Eros

Teknotherm RSW anlegg betyr rask nedkjøling og lagring av fangsten i nedkjølt sjøvann. Eros er blant de store snurperne som har kjøpt kjøleanlegg fra denne leverandøren.

 

 

Styringssystem

Når det gjelder det nevnte ettermarkedet gjelder ikke det bare reparasjoner, service og leveranser av deler, men også ombygninger av eksisterende anlegg. Og de fleste er i dag opptatt av energiforbruk, noe som selvsagt også gjelder en leverandør som Teknotherm, som har fulgt opp dette med avanserte styringssystemer, som gjør at selskapet kan gå inn og styre og utføre service fra land via Internett på nye fartøy. De har en egen merkevare for dette, kalt Teknotronic, som de i dag leverer til nye anlegg og for oppgradering til eksisterende kuldeanlegg. Med dette systemet kan kuldeanleggene fjernovervåkes, noe som forenkler feilsøking og optimalisering av drift mens anleggene faktisk er i bruk til havs.

Havbryn

Havbryn og Havstrand var blant de mange trålerne som fikk installert kjøleanlegg fra Teknotherm i 2013.

 

Miljø og kuldemedium

I følge Torfinn Torp er valg av kuldemedium en av kuldebransjens store utfordringer i dag. Dette ut fra et miljøhensyn og som et resultat av de såkalte Montreal- og Kyoto avtalene som omhandler forbud mot bruk av ozonnedbrytende stoffer og reduksjon av drivhusfremmende medier.  Til fiskeflåten bruker Teknotherm i dag ammoniakk som kuldemedium, et såkalt naturlig medium og derfor svært miljøvennlig.  Tidligere var det såkalt “freon” eller mer korrekt R-22 og tilsvarende som gjaldt. Det har vært forbud mot bruk av dette kuldemediet i nye anlegg i flere år, men det har vært tillatt å etterfylle eksisterende anlegg med R-22 i serviceøyemed.

 

Imidlertid, fra første januar 2015 blir det ikke tillatt å etterfylle nevnte kuldemedium på eldre anlegg. Det finnes fortsatt mange kuldeanlegg i drift med R-22 som derfor vil få problemer med driften dersom behovet for etterfylling skulle oppstå. Det vil derfor være behov for utskifting av eldre anlegg som benytter R-22 i kommende tid, sier Torp.

Teknotherm hovedkontor

Teknotherm sitt hovedkontor og produksjonslokale i Halden.

 

Kvalitet

Teknotherm har satset sterkt på kvalitet på sine kjøleanlegg, og hele bedriften er i dag ISO 9001 sertifisert. De er som nevnt en totalleverandør på i dette markedet, og ansatte med høy kompetanse sørger for å gi kunden riktig design, dokumentasjon, tegninger sertifikater med mer, både med hensyn til miljø, krav fra myndigheter og annet. Selskapet har egne avdelinger for design, engineering og produksjon, og de bygger egen kontroll og styresystemer. Videre gjør de alle installasjoner om bord på skip eller industrianlegg og utfører service reparasjoner på leverte anlegg. Det kan nevnes til slutt det i dag seiler et par tusen skip over hele verden med Teknotherm kuldeanlegg om bord, produsert og levert fra selskapet i Halden.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.