DEL

Vi har hatt noen utrolige messedager her. Responsen har vært over all forventning. I forhold til hva vi regnet med på forhånd, er det langt flere potensielle kunder på det lokale markedet i Kina, for både rå og kokte reker.


( 07.01.2011 )

[raw]

– Det sa administrerende direktør Knut Helge Vestre i Coldwater Prawns of Norway AS, da Kystmagasinet slo av en prat under siste dag på den store fiskeri- og sjømatmessen i Dalian.

 

Vestre og kollega salgssjef Adelheid Stenevik frontet selskapets stand på den norske paviljongen i Dalian. De hadde nok å henge fingrene i, med et jevnt trykk av besøkende av både eksisterende kunder, nye kunder og andre nysgjerrige som besøkte messen. Den norske reke og hvitfiskprodusenten merker økt etterspørsel etter kaldvannsreker i Kina, og Vestre opplyser at utsiktene for økt salg til dette markedet aldri har vært bedre enn nå.

 

Knut Helge Vestre er godt kjent i Kina. Han begynte å jobbe i dette markedet alt i 1999, og han har vært på en rekke store fiskeri- og sjømatmesser i Kina siden den gang. Selve etableringen av Coldwater Prawns of Norway AS skjedde i 2007, og siden den gang er omsetningen doblet hvert år, til i år å ende opp på rundt 90 millioner kroner. Selskapet har kontor i Ålesund med to ansatte, Stenevik og Vestre.

 

Selskapet ble opprinnelig etablert som følge av et samarbeid på flåtesiden når det gjelder fangst av reker, og etter at en lengre prosjektperiode var gjennomført. Det var tre tidligere konkurrenter, Olympic Seafood AS, Arctic Swan KS og Remøy Havfiske AS, som sto bak, og som slo sine ressurser sammen og etablerte et markeds- og salgsselskap for sine produkter, som i dag også omfatter hvitfisk. På flåtesiden har selskapene de moderne, havgående fartøyene Remøy, Olympic Prawn, Arctic Swan og Nordøytrål. De to sistnevnte fisker også hvitfisk i tillegg til reker.

 

Siste tilskudd i selskapet er at de har gjort avtale om å overta Nergård Reker AS i Senjahopen fra 1. januar 2011. De koker og piller reker, og er en av to gjenværende fabrikker av denne typen i Norge. Årlig produksjon ligger på 3.500-4.000 tonn ferdig vare. I produktporteføljen på rekesiden inngår både industrireker, kokte reker og rå reker. De rå har i hovedsak blitt solgt i det japanske og kinesiske markedet. På hvitfisksiden handler det meste om hyse og torsk, og en god del av dette selges til markedet i Kina.

 

De fire moderne båtene i Coldwater Prawns of Norway AS står i dag for ca 80 prosent av all rekefangst som blir gjort av den norske havgående flåten. Industrirekene selges stort sett i de nære markedene, blant annet i Norge og på Island. De kokte rekene går til markeder i Asia og Europa. Knut Helge Vestre har sett en positiv trend når det gjelder omsetning av kaldtvannreker den siste tiden. Blant annet har fisket av reker gått tilbake i Canada og på Grønland, mens fisket har gått greit for de fire båtene i gruppen. Det har slått positivt ut, blant annet når det gjelder prisutviklingen, som er på rett vei, i følge direktøren. Vestre legger til at prisen på reker fortsatt er for lav i forhold til investeringene som er gjort. Men utviklingen gjør at han likevel ser lyst på fremtiden.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.