Vendla II som er skiftet ut med nytt fartøy skal benyttes til fiske etter kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde. Fartøyet som er 68 meter langt blir antakelig det største fartøyet som benyttes i norske krabbefiskerier.


( 11.12.2014 )

Fartøyet vil også bli benyttet i fiske etter snøkrabbe. Dette fisket har utviklet seg raskt og antallet fartøyer som deltar øker raskt. Ifølge Råfisklaget er det per 27. november levert 1566 tonn snøkrabbe, som er litt over kvantumet av kongekrabbe. Til sammenligning er det fisket 1552 tonn kongekrabbe. I fjor var det per samme dato levert 135 tonn snøkrabbe. Rederiet har ønske om å få lov til å produsere krabbe om bord. Dette har direktoratet avslått.