DEL

King Oscar har meddelt Norges Sildesalgslag at de kan være interessert i å kjøpe inntil 2000 tonn havbrisling til konsumanvendelse i november og desember 2008. Selskapet har fått smak på havbrisling som koster litt over halvparten av kystbrisling.


( 26.11.2008 )

[raw]

King Oscar har meddelt Norges Sildesalgslag at de kan være interessert i å kjøpe inntil 2000 tonn havbrisling til konsumanvendelse i november og desember 2008. Selskapet har fått smak på havbrisling som koster litt over halvparten av kystbrisling.

 

Det åpner for en gjentakelse av fjorårets suksess fra flere fartøyer tjente flere millioner kroner ekstra på å levere havbrisling til konsum. I fjor ble det levert 2314 tonn havbrisling til 2.98 per kilo, noe som ga ringnotflåten en ekstra inntekt på 6,9 millioner.

 

King Oscar forklarer at ønsket størrelse er 100 stykk per kilo og færre og minimum 90 posent av fangsten bør inneholde havbrisling som er lengre enn 10,5 cm.  Bifangster av andre arter enn havbrisling, skadet havbrisling og mindre havbrisling enn 9,5 cm regnes som utkast og er ikke betalbar vare.  

Fartøyer som ønsker å fiske til konsum må blande 50 prosent ferskvann i sjøvannet i forbindelse med oppbevaring/kjøling om bord. 

King Oscar ønsker å betale 3,00 kroenr per kilo og fangstene må leveres til Norway Pelagic sitt anlegg i Bergen; Bergen Fiskeindustri. 

Per 24. november 2008 er det fisket 1266 tonn av en norsk disponibel kvote i EU-sonen i 2008 på 10.063 tonn.  Maksimalkvoten ble ved oppstarten av året satt til 800 tonn pr fartøy og den gjelder fortsatt.

 

King Oscar sender all havbrisling til sitt produksjonsanlegg i Polen. Havbrisling ble på grunn av norsk regelverk om låssetting ikke brukt i produksjonen ved de norske anleggene. Samtidig er det neppe tvil om at havbrislingen er en konkurrent til kystbrisling. I fjor ble det levert 1040 tonn kystbrisling i Norge. Det er under halvparten av hva som ble levert av havbrisling. Prisen for kystbrisling var 5.20 kroner per kilo, nesten det doble av prisen for havbrisling.

 

Mens King Oscar i flere år har vært sett på som rene garantisten for at et norsk fiske etter kystbrisling er liv laga, er det i praksis svenske Astrid Fiskeexport AB som holder fisket oppe. King Oscar fikk i fjor smaken på havbrisling som er rimeligere og som kan kjøpes i store volumer. I teorien kan tre fangster dekke hele behovet. Skulle kystbrisling dekke dette behovet ville det være behov for mellom 100 og 200 fangster.

 

Norsk brisling står det fortsatt på boksene til King Oscar. Men de har EFTA-nummer med PL foran, og spørsmålet er om fisken er tatt i norske fjorder eller i EUs sone.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.