Det reiste nok en del undring da Fiskeriselskapet Bris AS på kjøpte den belizisk registrerte tråleren Alpha, som i rundt fem år hadde ligget til kai i Kaohsiung på Taiwan. Den 35 meter lange tråleren ble levert av Karstensens Skibsværft i 2006, under navnet Silva. Etter seks år i finsk eie ble båten solgt til […]

Det reiste nok en del undring da Fiskeriselskapet Bris AS på kjøpte den belizisk registrerte tråleren Alpha, som i rundt fem år hadde ligget til kai i Kaohsiung på Taiwan. Den 35 meter lange tråleren ble levert av Karstensens Skibsværft i 2006, under navnet Silva. Etter seks år i finsk eie ble båten solgt til Taiwan. Men det lyktes ikke rederen å få kvoter til båten, og den ble derfor liggende stille i havnen. Nå er fartøyet oppgradert ved verftet som bygget den, og den er kommet i fiske.

Bris å dager før den gikk fra verftet til Norge. Foto Karstensens Skibsværft

Etter ankomst til Karstensens i fjor har båten blitt totalt renovert og blitt utstyrt for rekefiske. Båten ble kjøpt av sine utenlandske eiere for 23 millioner kroner. Deretter kom en lang seilas tilbake til Norge, og så fullstendig renovering av fartøyet. Sparebanken Sør har pant i fartøyet på 30 millioner kroner. Sannsynligvis er investeringene i fartøyet en del mer.

Slik så Bris ut på deopprinnelige GA-tegningene til Karstensens Skibsværft.

Når dette skrives er Bris på rett sørøst av Mandal. AIS-informasjon tyder på at fartøyet normalt kommer til å ha en fart på 8 – 9 knop, men informasjonen viser også at den i perioder har seilt med 11 – 12 knop, og faktisk ett liten stund helt oppe i 14 knop. Noe kan selvsagt tilføres strøm og vind. 14 knop er god fart for dette fartøyet.

Eiere er Henrik Voje Abrahamsen med 16,65 prosent, Audun Seland Olsen med 12,5 prosent direkte og 4,2 prosent gjennom AS Olsen Fiskeri AS. Audun Byklum eier 16,65 prosent gjennom Byklum Invest AS, mens de resterende 50 prosent eies av August Fjeldskår AS gjennom selskapet Nesefisk AS. Det vil i praksis si at halvparten av eierskapet er i Lindesnes og den andre halvparten i Søgne.

Bris under oppgradering i Skagen.

Artikkelen er endret med flere bilder 05.02.2017