Mens fokus har vært på Kina og eksport av fersk laks siden Fredsprisutdelingen i 2010, har Kina blitt det mest verdifulle markedet for vill norsk fisk. Kina er nå målt i verdi. I løpet av ti år har eksporten av fisk fra fangst økt fra 584 millioner kroner til 1,754 milliarder kroner. Kina er blitt et viktigere marked enn både Portugal, Danmark og Russland.


( 12.03.2013 )

[raw]

I 2003 lå Kina på en sjuende plass målt i eksportverdi når oppdrettsfisk holdes utenfor. To år senere ble Sverige passert og Kina ble sjette største marked. Et kraftig fall i eksporten til Japan i 2006 gjorde Kina til holdt plassen til tross for en kraftig økning i eksporten til Brasil. Året før fredsprisutdelingen, 2009, ble det tredje største markedet, bare forbigått av Portugal og Russland.

 

Så i 2010 kom fredsprisutdelingen. Eksporten av fersk laks falt som en stein. Men eksporten av viltfantet fisk økte fra 1,3 milliarder kroner til 1,7 milliarder kroner. Kina ble dermed det største markedet for vill fisk samme år som den kinesiske aktivisten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels Fredspris. I 2011 befestet Kina posisjonen som viktigste marked ytterligere. Da ble det eksportert vill fisk til en verdi av 2,2 milliarder kroner.

 

I fjor falt eksporten med hele 464 millioner kroner. Men det var som følge av generell nedgang i pris, og ikke på grunn av handelshindringer.  Kina var fortsatt det største eksportmarkedet for fangstet norsk fisk.

 

Kina var for flere fiskeslag den viktigste importøren i fjor, mens de for andre var nest største eller tredje største marked. Blant annet importerte Kina 24.913 tonn fryst torsk verdt 423 millioner kroner, 30.769 tonn hyse verdt 384 millioner kroner, 12.106 tonn fryst sei verdt 153 millioner kroner, 2522 tonn uer verdt 48 millioner kroner, 2673 tonn blåkveite verdt 68 millioner kroner, 48.244 tonn makrell verdt 502 millioner kroner, 14.454 tonn lodde verdt 69 millioner kroner og 2142 tonn hestmakrell verdt 23 millioner kroner. I tillegg kom mindre kvantum av en rekke andre arter fra fangst.

[/raw]