Tyrkia og Kina har inngått avtale om handel med oppdrettsprodukter, noe som åpner opp for eksport til Kina av oppdrettsprodukter.

Ifølge Tyrkias ambassadør i Beijing, spesifiserer avtalen fiskearter som regnbueørret, elveørret, tunfisk og blåfinnet tunfisk. Han legger til at Kinas import av disse fiskeslagene i fjor utgjorde cirka 2,2 milliarder norske kroner, mens Tyrkias samlede eksport av oppdrettsfisk globalt var cirka 720 millioner norske kroner. Tyrkisk ørret eksporteres blant annet til Europa, både som fryst filet og vakuumpakket fryst hel fisk. Avtalen gir med andre ord rom for en formidabel vekst i eksporten, forutsatt at Tyrkia klarer å utkonkurrere de som leverer de aktuell oppdrettsartene i dag.