FMV og KB Dykk as har signert design- og byggekontrakt på arbeids- og lokasjonsbåt av type HFMV W15 Sørfonn-klassen. Fartøyet har hoveddimensjoner 15 x 12 x 3.9 m LxBxD. Båten får byggenr. FMV 223, bygges komplett på Fitjar og skal overleveres i april 2016.

Dette blir den fjerde båten FMV leverer til KB Dykk på ca. ti måneder. Vi leverte to båter sommeren 2015, skal levere den tredje i februar 2016 og deretter FMV223 i april 2016. Rederiet har sikret seg langtidskontrakter på de tre første båtene. Den som leveres i februar 2016 skal inn på en fire års avtale for Marine Harvest, Region Nord, noe som karakteriseres som en ekstremt viktig avtale av rederiets daglige leder Ola Krystad.

 

I 2014 satte KB Dykk seg et mål om å bli blant de ledende tilbyderne av servicetjenester til havbruksnæringa i løpet av fem år. Det er en fjær i HFMV hatten at rederiet valgte deres design og bygging på FMV som grunnlaget for sin satsing. Ola Krystad sier følgende om valget:

 

-Vi har bygd flere båter hos FMV på Fitjar. For oss er det avgjørende med en partner som leverer kvalitet og tilhørende driftssikkerhet – i og med at maksimal «oppetid» er en faktor vi og våre kunder legger stor vekt på.

KB Dykk

Et tidligere levert fartøy til KB DYkk, designet og bygget på Fitjar.  

KB Dykk og Norsk Fisketransport (NFT) er eid av far og sønn Krystad fra Vikna i Nord-Trøndelag. Båtene opererer i hovedsak fra Trøndelag og nordover, og de leverer et vidt spekter av tjenester. Per i dag har rederiet i underkant av 30 ansatte, men i løpet av 2016 vil det tallet passere 40.

 

For arbeidsbåter er HFMV designet utviklet i seks standard klasser, fire katamaranog to enskrogsdesign. Det enkelte design tilpasses rederiets behov og ønsker. Båtene til KB Dykk har blant annet spesialfunksjoner for dykking og ROV operasjoner, og de to nybyggene som skal leveres i 2016 får mer utstyr på dekk enn 2015 båtene.

 

-For FMV og Heimli er det svært gledelig at vårt Sørfonn design blir vurdert som det beste valget for KB Dykk. For alle våre arbeidsbåter benytter vi designmetodikk, prosjektgjennomføringsmodell, kvalitet i materialer og arbeidsutførelse som for større båter. Dette, samt at vi legger opp til godt samarbeid med rederi og utstyrsleverandører underveis i både designog byggefase setter mange stor pris på, og kanskje spesielt de som bygger «på spekulasjon». Vi har også hatt eksempler på redere som har besøkt oss kun en gang i byggeprosessen da de stoler på vår fagkunnskap og våre design. I og med at vi tegner og bygger på Fitjar gir det alle våre kunder gode muligheter til både å følge byggeprosessen og påvirke eksempelvis arrangementer underveis. Næringen er dynamisk og vokser så FMVs fleksibilitet i gjennomføringen og leveringssikkerhet blir verdsatt i markedet, sier verftsdirektør Hugo Strand.

FMV takker KB Dykk for tilliten og det gode samarbeidet så langt, og de ser fram til fortsettelsen.