DEL

Veterinærinstituttet leder prosjektet MonoMyx.


( 30.05.2014 )

Veterinærinstituttet leder i disse dager arbeidet med å kartlegge diversiteten til parasittartene i Oslofjorden. Fokuset for prosjektet ligger på Myxozoa og Monogenea.

 

Det er generelt gjort lite studier på disse to artene. Spesielt gjelder dette for de sørlige fiskeartene som forekommer i Oslofjorden.

 

Prosjektet, som skjer i regi av Artsdatabanken, har fått navnet MonoMyx, er et samarbeid mellom flere parter, inkludert Havforskningsinstituttet.

 

Ønsker du å lese mer kan du lese saken på artsdatabanken.no.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.