Her er kartet som viser dypvannskorallrevene vi kjenner langs norskekysten. Kartet som forskerne har laget blir stadig viktigere etter som flere og flere av korallforekomstene har blitt fredet og det derfor har blitt forbud å bruke bunntrål i de aktuelle områdene.


( 07.03.2009 )

[raw]

Det er nå forbud å bruke bunntrål ved fem av korallrevene.
Det gjelder Tisler og Fjellknausene i Østfold, Sularevet utenfor Nord-Trøndelag og Iverryggen og Røstrevet utenfor Nordland. Nøyaktige koordinater for disse områdene er gitt i forskrift fra Fiskeridirektoratet 27. August 2008.

 

Fiskeridirektoratet har sendt forslag om å beskytte ytterligere tre korallrev på høring vinteren 2009, opplyser Havforskningsinsituttet i dag på sin hjemmeside. Det er et område nordvest av Sørøya i Finnmark kalt Korallen, Trænarevene i Nordland og Breisunddjupet i Møre og Romsdal. Høringsfristen er satt til 16. mai 2009. Klikk HER for en større utgave av kartet.

[/raw]