Havsnurp AS og Karstensens Skibsværft har ingått kontrakt på design og bygging av en 69,99 meter lang  snurper/trawler.

Havsnurp AS er eid av familiene Stølen og Hole fra Midsund i Norge. Rederiet ble etablert i 1985 av svogerne Karsten Stølen og Kjell Inge Hole. Det nye fartøyet blir rederiets tredje nybygg, og skal avløse nåværende Havsnurp, som ble levert fra Karstensens Skibsværft i 2013.

Rederiet ledes i dag av neste generasjon, i form av brødrene Jan Andre og Tor Inge Stølen samt brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole. De driver med kombinert trålfiskeri, dels pelagisk etter sild og makrell og dels etter industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Rederiet uttrykker tilfredshet over å være i mål med avtalen med Karstensens Skibsværft, og de gleder seg til å komme i gang med byggingen. Rederi og værft har, helt siden kontrahering av eksisterende Havsnurp for mer enn ti år siden, jobbet tett sammen. Det nye projektet er derfor en naturlig forlengelse av dette suksessfulle og konstruktive samarbeidet.

Karstensens Skibsværft gleder seg over den tillit Stølen og Hole og resten av rederiet utviser med denne ordren. Tilbakevendende kunder er uvurderlig reklame. I likhet med de øvrige skiene som verftet har under bygging til redere i Irland, Skotland, Norge, Sverige, Færøerne og Danmark, er også nye ”Havsnurp” av eget design. Karstensens Skibsværft har med dette siste nybygget i alt 15 fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de kommende tre årene.

Design, inretning og arrangementer er blitt til i et meget nært samarbeid mellom rederi og verft. Rederiet har vært optatt av innovative løsninger, og det har blitt lagt spesielt vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. Mange erfaringer fra rederiets nåværende skip og verftets portefølje har vært diskutert og vurderet underveis i designprosessen.

Sikkerhet og arbeidsforhold er spesielt tilgodesett ved at nye ”Havsnurp”, i motsetning til nåværende, vil ha hele lastedekket vanntett. Den grønne profilen er i høy grad ivaretatt i form af praktiske og effektive løsninger. Det er stort fokus på skrogets utformning og optimering i forhold til ”Havsnurp”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig brennstofforbruk og dermed utslipp. I tillegg utrustes fartøyet med elektriske vinsjer, elektrisk fiskepumpe, varmegjenvinning fra alle motorer, LED belysning overalt samt en rekke andre tiltak for å sikre lavet mulige energiforbrug.

Det elektriske vinsjanlegget skal leveres af MacGregor Rapp (som også var leverandør til nåværende Havsnurp), og rigges for tråling og notfiskeri. Fiskepumper er også av elektrisk type fra Rapp.

MacGregor Triplex skal levere kraner og øvrig nothåndteringsutrustning, inklusive elektrisk nothaler. Akterdekket innrettes med henblikk på øgt fokus på tråling i Nordsøen. Skipet utrustes med fabrikk, med maksimal fokus på effektiv arbeidsgang og skånsom fiskebehandling.

En rekke leverandører blir i disse dage utvalgt, alle utfra kriterier som energioptimering, innovation, kvalitet og driftsikkerhet. Fremdriftsanlegget vil bestå av en Wartsila hovedmotor på 4640 kW med stor, langsomtgående propeller, tilpasset skipets nøyaktige driftsprofil. Anlegget forsynes med take-me-home funktion, som muliggør dieselelektrisk seilas. Nye ”Havsnurp” skal leveres i oktober 2023.

Hoveddimensjoner:

Lengde overalt                                                                          69,99 m

Bredde moulded                                                                      14,80 m

Dybde shelterdekk                                                                      8,30 m

Øvrig teknisk data:

Hovedmotor                                                Wartsila 8L32E2, 4640 kW

Gir og propell                                                                           Wartsila

Vinsjanlegg                                                  MacGregor Rapp, elektrisk

Nothåndtering/kraner                                             MacGregor Triplex

Sidepropeller                                                        Brunvoll, 2 x 950 kW

RSW-anlegg                                                  Frio Nordica, 2 x 1300 kW