Familien Johansson fra Rederiet Astrid Fiskeri A/S og Karstensens Skibsværft A/S har inngått kontrakt på bygging av en ny 91,80 m pelagisk snurper/tråler. Det nye prosjektet er et resultat av et langt og intenst samarbeid mellom rederi og verft.

Bak rederiet står den velkjente fiskerfamilien Johansson fra Rörö, Sverige og Mogens Ørts Jensen. Familien Johansson består av tre generasjoner, hvorav senior, Leif Johansson på 85 år, fortsatt er aktiv. Neste generasjon, Börje og Tomas Johansson, har drevet i mange år som skippere på henholdsvis Astrid Marie og Astrid. Den foreløpige yngste generasjonen er Danielog brødrene Kristian og Johannes Johansson. Disse vil stå for den daglige driften av det nye fartøyet.

Rederiets nåværende «Astrid» har kvoter for pelagisk konsumog industrifiskeri, primært sild, makrell og kolmule. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipp. Nåværende «Astrid», som ble levert av Karstensens Skibsværft i 2014 er solgt, og skal overtas av det norske rederi «Herøyfjord» i april 2021.

Fra kontraktssignering mellom verft og rederi.

Familien Johansson uttrykker tilfredshet over å få mulighet til å bygge enda et nytt skip i tett samarbeid med Karstensens Skibsværft. Hele rederiet gleder seg over avtalen, og til å komme i gang med byggingen. I øyeblikket har Karstensens Skibsværft «Astrid-Marie» under bygning til rederiets svenske avdeling, og verftet er ydmyke og glade for den lojalitet og tillit som Familien Johansson utviser ved å kontrahere enda et nybygg. Det er en stor glede for verftet å få lov til å arbeide sammen med dette fremsynte og innovative rederiet, som har vært et av de absoluttførende i Danmark og Sverige gjennom mange år.

Rederi og verft har arbeidet intensivt sammen gjennom de seneste par årene, for å skape et konsept som av rederiet er vurdert som både økonomisk og ikke minst teknisk særdeles attraktivt. Det har vært stort fokus på skipets driftsmønster, med lange seilaser. Størrelsen på skipet er nødvendiggjort av rederiets krav om fleksibilitet med hensyn til fremtidige fiskemuligheter. Det vurderes som overveiende sannsynlig at fiskeriet vil utvikle seg og bli på andre steder enn de nåværende.

Hele skipets konsept, og ikke bare fremdriftsanlegget eller vinsjene, er nøye vurdert og beregnet på basis av rederiets nøyaktige driftsprofil. Det er rederiets erklærte mål å utføre et bærekraftig fiskeri med minimal NOX/CO2 utslipp per kilo fanget fisk. Dette har resultert i en gjennomtenkt og gjennomberegnet kombinasjon av nye løsninger og velprøvde arrangementer, som til sammen gir det mest driftsøkonomiske og klimaoptimerte prosjektet.

Som del av fremdriftsanlegget er propellanlegget optimert for driftsmønstret, hvor størstedelen (omkring 80 %) av tiden er friseilas med en stor, enkelt propell. Nye «Astrid» vil bli utrustet med elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe. Design, innretning og arrangementer er blitt til i et meget nært samarbeid mellom rederi og verft. Rederiet har vær opptatt av innovative og optimerte løsninger, delvis basert på de senere års meget positive drift på nåværende «Astrid».

Det er lagt spesiell stor vekt på at optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. I likhet med de øvrige 15 nybyggene som verftet har under bygning til redere i Irland, Island, Norge, Sverige og Danmark, er også nye «Astrid» av eget design. Med hensyn til valg av leverandører og komponenter, skal en rekke av disse endelig utvelges i kommende uker. Her vil det også fra rederiets side være fokus på bærekraft, kvalitet, innovasjon og driftssikkerhet. Skroget til nye «Astrid» skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland, og det ferdige skipet skal leveres i mai 2022. Kontrakten er blant de mest verdifulle som er inngått av Karstensens Skibsværft på noe fiskefartøy.

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde overalt                       91,80 m

Bredde moulded                    17,00/18,00 m

Hovedmotor                           Wartsila 31

Hjelpemaskineri                     Caterpillar

Vinsjanlegg                            Kongsberg

Kraner                                    Macgregor Triplex

Fiskepumper                           Macgregor Rapp

Sidepropeller                          Brunvoll, 2 x 1400 kW

RSW-anlegg                           Frio Nordica, 3 x 1100 kW

Vakuumanlegg                       6 x 66 kW / 3 x 3200 l tank