DEL

Telenor Maritim Radio har den siste tiden markert seg når det gjelder leveranser av kommunikasjonsløsninger til den havgående fiskeflåten. Det gjelder ikke minst på satellitt i kombinasjon med landbaserte løsninger. Og selskapet leverer ikke bare tjenestene, men har også ustyret, alt fra større og mindre TV-antenner, satellittantenner til små satellittelefoner.


( 07.01.2014 )

[raw]

Konkurransefortrinnet er komplette kommunikasjonsløsninger og raskere hastighet, og at Telenor har egne satellitter. Frem til tidligere i høst hadde Telenor Maritim Radio, som er en del av Telenor Norge AS, levert og installert komplette kommunikasjonsløsninger på i alt åtte store ringnotfartøy. Og flere er i emning, i følge Key Account Manager, Frode Vindenes.

 

Frode Vindenes viser monitoreringen av signalene fra båtene, som gjør at feil raskt oppdages og rettes opp. Foto: Edmund Mongstad.

 

Høy faglig kompetanse
Han er fiskerispesialisten i selskapet, og han er i daglig kontakt med fiskebåtredere i land og skippere på feltet. I kombinasjon med faglig høy utdanning som sivilingeniør på mikrobølger, lang erfaring fra ulike former for kommunikasjon og høy kompetanse på satellitt og andre kommunikasjonsløsninger i Telenor Maritim Radio, så merker kunden fort at de har å gjøre med en som vet hva han snakker om. Fiskeflåten er avhengig av god kommunikasjon, ikke minst når de er utenfor de landbaserte kommunikasjonsmulighetene under fiske langt til havs. Derfor er de avhengig av satellittsystemer som fungerer om bord, selv under ekstreme forhold, forteller Vindenes.

 

Satellittutstyret brukes blant annet til dataoverføring av dagens fangst, noe som er både en nødvendighet og et krav fra myndighetene. Det er også viktig at mannskapet om bord har tilgang til internett og IP-telefoni for kontakt med familien i land, og for å øke trivselen om bord. Vindenes påstår at Telenor Maritim Radio sine kunder får mer igjen for pengene enn hos konkurrentene. Bedre båndbredde (hastighet på nett) er ett viktig moment.

 

Hurtigruten er en stor kunde for Telenor Maritim Radio. Her heises en ny antenne om bord. Foto: Frode Vindenes.

 

Får raskere linje
Når brukerne for eksempel betaler for 1 megabits linje, får de mer enn det. Årsaken er at Telefon Maritim Radio har gjort noe med kodingsteknikken slik at hastigheten og effekten oppleves langt bedre. Vanlig surfing på nett og sending og mottak av e-post går fint. Vindenes forteller at de leverer en såkalt Smartbox som i første omgang presenterer alle billedelementene på en avisside i lavere oppløsning. Det gjør at det går raskere å åpne en vanlig avisside på nett. Om man ønsker et enkeltbilde i større oppløsning er det bare å klikke på det aktuelle bildet. I utgangspunktet blir nevnte avvisside komprimert med 90 prosent. Når fartøyet nærmer seg land blir de automatisk koblet mot landbaserte løsninger, og hastigheten øker til 7-8 megabits når de har GMS 4 G eller LTE oppkoplet, som igjen automatisk omkobles til V-Sat etter hver som man seiler utover i havet igjen.

 

-Telenor Maritim Radio startet med sin satellittvirksomhet for ca tre år siden, og de første kundene var på plass kort tid etter. Nå har vi bygd oss opp til å bli en liten, men høyst merkbar satellittleverandør i konkurranse med de store i dette markedet. Argumentet vårt overfor nye kunder er større hastighet, lokal tilstedeværelse og god service, betjent av norske reparatører, slår Vindenes fast. Han legger til at de i dag har levert komplette kommunikasjonspakker til blant annet Hurtigruten sine 12 skip (ett av disse opererer på andre siden av kloden i Antarktis) og til Fjordline sine ferger samt supply skip og gas tankere.

 

Montering av nytt utstyr og service på gammelt er et viktig område for kommunikasjonsleverandøren. Foto: Frode Vindenes.

 

Oppsøker store fiskerimiljø
Fokus ble etter hvert også rettet mot fiskeflåten, en flåtegruppe de i dag har i dag full oversikt over. Vindenes har blant annet tatt for seg de store fiskerimiljøene på Sotra, Bømlo og nå sist, men ikke minst Austevoll. Og argumentene om lokal tilstedeværelse og godt kjennskap til markedet, slår an hos ringnotrederne. Det gjør selvsagt også argumentet om at de tilbyr bedre hastighet, som følge av at Telenor har egne satellitter.

 

-Et annet konkurransefortrinn er at vi er i stand til å tilby mobile tjenester sammen med satellitt, og at vi leverer pakker som snakker sammen. For skip som opererer langt til havs har vi det beste verden kan by på. Og når man nærmer seg land blir kommunikasjonen automatisk flyttet over til GMS og LTE. Vi leverer også alt utstyret, fra TV-antenner, satellittantenner(V-SAT) og annet kommunikasjonsutstyr som VHF, IP-telefoner og satellittelefoner(Inmarsat eller Iridium). Vi leverer med andre ord totale pakker på kommunikasjon til skip, forteller en entusiastisk Frode Vindenes.

 

Ett annet av de havgående fiskefartøyene som har fått kommunikasjonspakker fra Telenor Maritim Radio. Foto: Frode Vindenes.

 

Har ti telefonlinjer om bord
Telenor Maritim Radio har i dag levert alt kommunikasjonsutstyr til Lie-gruppen sine fiskefartøy. I den forbindelse kan det nevnes at Libas for eksempel har ti IP-telefoni linjer om bord. Det normale er to til fire på et større havgående fartøy, men siden denne også driver med forskning, var det ønskelig og nødvendig med det høye antallet linjer. Andre fartøy som har løsninger fra Telenor Maritim Radio er gamle og nye Østerbris, Vest Viking, Hardhaus,nye Harvest , Knester, Nordørn og Nordnes (de siste to hjemmehørende i Ålesund)i tillegg holder vi på i disse dager med RAV.

 

-Det er viktig med gode referanser i denne flåtegruppen, og å vite hva man snakker om. For ikke å snakke om god dialog, ærlighet og oppriktighet. Det har ikke minst med at mye av utstyret i dag har samme kvalitet, mens det er alt som er rundt som er viktigst, sier Frode Vindenes. Han legger til at han tror de nå har lagt grunnlaget for videre vekst når det gjelder leveranser til den norske havfiskeflåten. Han forteller også at de fleste kundene i dette segmentet binder seg til tre års varighet. Det er ikke minst viktig når det gjelder satellittkapasitet.

 

Vestviking har moderne kommunikasjonsutstyr om bord. Foto: Frode Vindenes.

 

Overvåker signalene
Når det gjelder service er dette et område Telenor Maritim Radio har markert seg på. De har 24 timers beredskap, og de monitorerer alle signalene fra de norske båtene, slik at de til enhver tid kan se om det oppstår feil eller lignende og kan rette dette i kombinasjon med at de også ser hvor det enkelte fartøyet befinner seg. Vindenes slår fast at fiskeflåten er langt mer aktive bruker av satellittkommunikasjon enn andre fartøygrupper, og at de derfor også krever bedre oppfølging og service. Fiskeflåtene er derfor en utfordrende kundegruppe, med positivt fortegn, slår Key Account Manageren fast.

 

Telenor Maritim Radio er et stort og velkjent selskap på kommunikasjonssektoren. Om man tar med kystradiostasjonene teller staben rundt 100. Radiokontrollen ligger i Bergen, mens lisensavdelinger holder til i Oslo. Frode Vindenes har ansvaret for de maritime kommunikasjonsløsningene, og han har sitt kontor i Telenor sitt flotte bygg noen steinkast fra Bergen lufthavn.

 

Kokebok for kommunikasjon

V-SAT: Very Small Apparture Teminal  Bruker  geostasjonære baner.

 

Geostasjonær bane:  Geostasjonære satellitter beveger seg I sirkulære baner I ekvator planet.Omløpstiden er på 24 timer slik at satellitten hele tiden star I ro over same punkt på jordoverflaten Satelitten har en høyde på ca 36000 km over jordoverflaten og en banehastighet på ca 3000 m/s.

 

Lav Bane LEO(low earth orbit): Tilnærmet sirkelbane rundt jorden. Høyden er ca 200 til 1500 km over jordoverflaten Bruksområde er forskning, jordobservasjoner og kommunikasjon. Dekker Nord og sørområder.

 

Middels høy bane MEO (Medium earth orbit): Høyde fra ca 10 000 til 20 000 km over jordoverflaten. Bruksområde navigasjon og GPS.

 

Høyelliptisk bane HEO (High Elliptic orbit): Kretser rund jorden med varierende bane høyde. Brukt til kommunikasjon. Global dekning.

 

Inmarsat systemet har 4 Geostasjonære satellitter som dekker jordkloden. Brukes for tale og små datamengder. Ikke på nord og sydpol områdene.

 

Iridium systemet bruker lav bane satellitter. Systemet består i dag av 66 satellitter på 6 plan 30 grader avstand (11 satellitter i hvert plan, dette uten reservesatellitter) Brukes for tale og data(små mengder) Global dekning.

 

C-Bånd, KU bånd og KA bånd beskriver forskjellige frekvensområder for satellitt kommunikasjon. C bånd brukes mer globalt (lavere frekvens og har bedre dekning over større områder). KU bånd er mest brukt i dag og har god dekning innen de forskjellige nedslagsfelt. KA bånd kommer i framtiden med en høyere frekvens, men er mer utsatt for vær slik som regn fading etc.

 

GPS: Global posisjonerings system.

 

GSM: eller Globalt System for Mobilkommunikasjon er et digitalt system for mobiltelefoni som sender radiobølger i UHF-båndet, og er i bruk i 212 land og territorier. Om lag 82-85 % av alle mobiltelefoner anvender GSM.

 

Maritim VHF er et internasjonalt system for kortdistanseradioforbindelse for skipsfarten på VHF båndet. Systemet gir mulighet for forbindelse med Kystradiostasjonene og mulighet for å få satt opp telefonsamtaler til hele verden. Det er mulig å kalle opp skip og båter i nærheten og det er egne kanaler for oppkall til havnemyndigheter. I Norge er det avsatt egne lystbåtkanaler og fiskerikanaler. Det benyttes frekvensmodulasjon og vertikal polarisering. Med moderne utstyr kan samtalene settes opp automatisk.

 

MMSI: Skipet blir tildelt eget kallesignal. Fartøyet tildeles også et Maritime Mobile Service Identity /MMSI nummer. Med spesielt utstyr kan dette nummeret brukes til automatisk oppringning til og fra fartøyet. Konsesjon kalles ofte “Lisens” og utstedes ved henvendelse til lisensavdelingen i Telenor Maritim Radio. I en nødsituasjon er det avgjørende at man har fått tildelt MMSI-nr og programmert dette i VHFen for at nødsystemet skal fungere etter hensikten.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.