DEL

DNV GL – Business Assurance kan nå sertifisere lakseoppdrettere etter Aquaculture Stewardship Councils (ASC) Salmon Standard. Norske Lerøy Midt er tildelt det første sertifikatet.


( 27.01.2014 )

[raw]

ASC-merkede sjømatprodukter viser forbrukerne at maten er fremstilt miljøvennlig og bærekraftig. Det første sertifikatet ble nylig overrekt til Lerøy Midt.
–Vi er veldig stolte over å ha et oppdrettsanlegg som er ASC-sertifisert. Sertifiseringen er i tråd med verdiene våre, og vårt mål om å produsere kvalitetsprodukter i rent vann og i sunne omgivelser, sier administrerende direktør Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt AS.

 


–For DNV GL er ASC-sertifiseringen et viktig skritt for å møte sjømatindustriens behov gjennom hele verdikjeden. Vi forventer en økning i etterspørselen etter økomerket sjømat i årene fremover, og ser at ASC-sertifiseringen ytterligere posisjonerer DNV GL som en bærekraftig partner innenfor dette markedet, understreker Karin Stensmyren Monsen, leder for DNV GLs sertifiseringsenhet i Norge.
Fokus på produksjon
For å bli sertifisert i henhold til ASC-standarden må oppdrettere innfri krav til planlegging, utvikling og drift av produksjonssystemer for lakseoppdrett. Standarden er basert på beste praksis, fokuset er på kontinuerlige forbedringer, og standarden oppdateres jevnlig for å reflektere utvikling innenfor forskning, ledelse og teknologi.
For å imøtekomme standardens krav må oppdretterne ha en høy grad av gjennomsiktighet og overvåkning av nøkkelindikatorer. Det er også en forutsetning at driftsdata er tilgjengelige for både ASC og allmennheten.
–Lerøy har fulgt utviklingen av ASC-standarden med stor interesse, og vi har også vært i dialog omkring utviklingen av den. Arbeidet med ASC-standarden har bidratt til at vi nå har tatt et skritt videre i retning av en mer bærekraftig utvikling innen sjømatproduksjon. Vi kommer til å fortsette å arbeide for at også flere Lerøy-anlegg blir sertifisert, sier administrerende direktør Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group.
OM ASC
Aquaculture Stewardship Councils (ASC) er en uavhengig non-profit organisasjon som ble grunnlagt i 2010 av World Wildlife Fund (WWF) og Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) for å lede arbeidet med ansvarlig oppdrett av sjømat. ASC arbeider også tett med FNs mat og landbruksorganisasjon. ASC sin strategi er å utnytte markedskreftene for å transformere produksjon av sjømat gjennom samsvar med standarder på oppdretter-nivå. Les mer om ASC på www.asc-aqua.org.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.