Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2011. Den norske totalkvoten er på 90 000 tonn. Norske fartøy kan fiske inntil 3550 tonn i  EU-sona i statistikkområde IV. Fisket etter hestmakrell vert elles gjennomført med tilsvarande reguleringar som for 2010.


( 14.12.2010 )