En ikke varslet kontroll I fiskehavnen Benoa på den indonesiske øya Bali, resulterte i at det ble avslørt en rekke utenlandske fiskebåter kamuflert som indonesiske. Båtene fisker rundt Bali, og losser fisk der. Ofte fraktes fisk fra båtene uten at de går til kai, for derved å unngå å bli avslørt.


( 08.11.2016 )


De fleste utenlandske fiskebåtene som tidligere lovlig benyttet Benoa, var bygget i glassfiber, mens lokale båter var bygget i tre. For å lure myndighetene har utenlandske båter med glassfiberskrog blitt dekket med tynt trevirke. I utgangspunktet kunne det ifølge Indonesias fiskeriminister Susi Pudjiastuti se ut som om de utenlandske fartøyene hadde forlatt Bali.

I 2014 fikk 152 fartøyer beskjed om at de fra 31. oktober dette året ikke kunne fiske i indonesisk farvann. 134 av disse var fra Taiwan, åtte fra Kina og resten Japan, Belize, Thailand og Vietnam. En undersøkelse i juli i år avdekket at bare 63 av fartøyene hadde forlatt indonesisk farvann.