Regjeringen i Kambodsja har satt seg som mål å produsere 1,2 millioner tonn oppdrettsfisk innen tre år. Fisken skal primært tilfredsstille lokal etterspørsel og begrense økende import fra blant annet Thailand og Vietnam.

Kambodsjas fiskerier produserer rundt en halv million tonn i året. Det aller meste er ferskvannsfisk som fiskes i Mekongfloden og innsjøen Tonle Sap. Fiskeslagene som vil bli oppdrettet omfatter tilapia, slangehodefisk og flere mallearter, inklusiv pangasius.