DEL

Regjeringen i Kambodsja har satt seg som mål å produsere 1,2 millioner tonn oppdrettsfisk innen tre år. Fisken skal primært tilfredsstille lokal etterspørsel og begrense økende import fra blant annet Thailand og Vietnam.


( 28.09.2016 )

Kambodsjas fiskerier produserer rundt en halv million tonn i året. Det aller meste er ferskvannsfisk som fiskes i Mekongfloden og innsjøen Tonle Sap. Fiskeslagene som vil bli oppdrettet omfatter tilapia, slangehodefisk og flere mallearter, inklusiv pangasius.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.