Det kambodsjanske landbruksdepartementet opplyser at de i fjor registrerte 3166 brudd på landets fiskerilovgivning, en nedgang på 759 lovbrudd fra 2017. I 2978 saker ble det gjort beslag av fiskeriutstyr som ble destruert. I 114 tilfeller ble det reagert med bot, mens 74 saker ble behandlet i landets rettssystem. To personer ble straffet med fengsel.

Blant beslagene var til sammen 1344 kilometer med garn, 533.396 forankringspåler (brukes i visse former for fiske på grunt vann) og 382 innretninger for elektrisk fiske. I tillegg ble 78 tonn fisk sluppet levende ut fra teiner, ruser og oppbevaringskasser. Nedgangen i lovbrudd skyldes, ifølge departementet, at fiskeriinspektører har satset hardt på å informere om fiskeregler.