DEL

Prisene på pelagisk fisk ved førstehåndsomsetning i doblet fra i fjor til i år.  Det er i første rekke en kraftig prisstigning på NVG-sild som drar opp. Men små båter som har mye av inntjeningen fra brisling har ikke like god som andre til å juble.


( 02.03.2011 )

[raw]

Ikke bare NVG-sild, men også prisene på kolmule, lodde, makrell og hestmakrell har steget kraftig. Bare prisene på kystbrisling viser en negativ utvikling. For fartøyer som har en stor andel av inntjeningen fra brisling er det usikkert om året vil bli like profitabelt som for de fleste andre fartøyer som fisker pelagisk fisk.

 

NVG-sild har ifølge de siste omsetningstallene fra Norges Sildesalgslag økt med 101,8 prosent i verdi. Kolmule er opp 70,9 prosent mens hestmakrell er opp hele 328 prosent. Ved midnatt til i dag var i overkant av 43 prosent av årets NVG-kvote fisket. Det er svært liten mulighet for at det skal skje noe prisfall når fisket starter for full senhøstes til at NVG-prisene ikke skal holde seg klart over prisene i fjor.

 

Kolmulen viser også en kraftig økning i pris. Men det er i år levert under 900 tonn mot over 66.000 i fjor. Siden det lille kvantumet i år i hovedsak har gått til konsum, blir det ikke korrekt å sammenligne med prisene i fjor. Likevel viser prisene at kolmule levert til konsum så langt har oppnådd en pris som er cirka femti prosent høyere i fjor. I kroner er forskjellen 3,12 kroner per kilo mot 2,08 kroner i fjor. Er denne prisen representativ for prisene som kommer til å bli betalt senere i år, vil det være svært viktig at mest mulig av årets lille kvote på 21.000 tonn blir levert til konsum.

 

I loddefisket gjenstår fortsatt 124.500 tonn av kvoten på 275.000 tonn. En kraftig økning i prisene på råstoff til mel har gjort at fartøyene i år i snitt har fått 32,4 prosent mer per kilo. Nå vil i stor grad andelen som blir solgt til konsum avgjøre om økningen blir enda høyere. Det er så langt bare ett øre i forskjell på snittprisen for Barentshavslodde levert til fiskemel eller til konsum. Så lenge forskjellen er så liten kan det være fristende for fartøyer med stor lastekapasitet å levere til mel.

 

Makrellen er ”bare” opp 16,9 prosent i pris. På den annen side utgjør det hele 1,33 kroner per kilo. Holder prisene seg på nåværende nivå betyr det at prisøkningen alene har økt verdien på årets kvote med godt over 240 millioner kroner.

 

Kystbrisling er det eneste pelagiske fiskeslaget som har falt i pris. Fiskerne som leverer kystbrisling får16,5 prosent mindre per kilo enn hva de fikk i fjor. Dette rammer i første rekke en rekke mindre fartøyer hvor brisling er en viktig del av inntjeningen. De små notbåtene som er involvert i dette fisket kan derfor ende opp med en atskillig mindre stigning i fangstverdi enn de større fartøyene som har store kvoter på NVG-sild og makrell.

 

Endring i pris per kilo for pelagisk fisk
2010 – 2011

Fiskeslag

2011

2010

Endring prosent 2010/11

Havbrisling

2,24

1,57

42,7

Hestmakrell

6,08

1,42

328,2

Kolmule

2,99

1,75

70,9

Kystbrisling

3,48

4,17

– 16,5

Lodde-s JM/ISL

2,37

1,76

34,7

Lodde-v Barents

2,41

1,82

32,4

Makrell

9,21

7,88

16,9

Nordsjøsild

4,13

2,98

38,6

NVG-sild

4,40

2,18

101,8

Total

4,61

2,36

95,3

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.