Spanjolene vanner ut bacalao-begrepet, og “kreppa” har tatt Island. Begge deler det kan gi ufordringer for norske salt- og klippfiskprodusenter. Det mener Finn Arne Egeness i FHL Bacalaforum som inviterer til seminar om dette og annet i Ålesund 7. mai.


( 29.04.2009 )

[raw]

– Mens spanjolene før holdt seg til tradisjonell saltfisk i bacaloen kjøper mange unge og travle nå like gjerne bekvemmelige, fryste, lettsaltede produkter fra blant annet Island til denne tradisjonsrike retten. Det betyr økt konkurranse for norske produsenter, ikke minst fordi finanskrisen gjør at islendingene underbyr oss på pris, sier Egeness i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som sammen Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) inviterer til seminar om dette og andre temaer i Ålesund 7. mai.

 

Seminaret belyser utfordringer i hele verdikjeden for norske produsenter og eksportører av saltfisk og klippfisk. Sentrale stikkord er “bacalao” i Spania, “kreppa” på Island, individmerking av fisk, tining av råstoff samt styring av salte og modningsprosessen.

 

– Jens Østli og Lorena Gallart Jornet fra henholdsvis Nofima Marked og Sintef Fiskeri og havbruk skal snakke om hvordan spanske konsumenter oppfatter begrepet “bacalao”. Dette er viktig for alle som arbeider med det spanske markedet. Tradisjonell saltfisk virker ennå å være det viktigste referansepunktet, men også de fryste lettsaltede produktene som islendingene introduserte for en stund tilbake, går under begrepet bacalao. Det kan bety økt konkurranse for norske produsenter, sier Egeness.

 

Bjørn Inge Bendiksen og Bjørg Helen Nøstvold fra Nofima Marked skal redegjøre for mulige konsekvenser av finanskrisen på Island, eller “Kreppa” som de sier hos våre naboer i vest.

 

– Krisen på Island, og i verdensøkonomien generelt har skapt store utfordringer for norske produsenter og eksportører av saltfisk og klippfisk og markedet har vært preget av stor usikkerhet, sier han.

 

Ifølge Egeness blir det også foredrag ved Seafood Automation AS som skal snakke om “Individmerking av fisk – trender, erfaringer og lønnsomhet i Norge og Europa”.

 

– Vi beveger oss også oppstrøms i verdikjeden og ser på utfordringer knyttet til tining av frossen fisk for flekking. Sintef Energiforskning vil her redegjøre for både teoretiske og praktiske utfordringer. Her blir det resultater fra industrielle forsøk og råd og veiledning om hvordan man kan forbedre prosessen . Møreforsking Ålesund vil til slutt vise hvordan tid og temperatur påvirker kvaliteten og utbytte i produksjonen av saltfisk og klippfisk.

[/raw]