DEL

I flere år har bestanden av nordsjøsild vært inne i en fase med lav produktivitet. Nå går det imidlertid noe bedre med silda. Gytebestandestimatet har økt med 300 000 tonn og kvoteanbefalingen for 2016 er knapt 90 000 tonn høyere enn rådet for inneværende år.


( 01.06.2015 )

Det internasjonale råd for havforskning (ICES)  mener bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig. Kvoterådet for 2016 er nå klart for nordsjøsilda. Det er på vel 518 000 tonn. Anbefalingen for 2015 var på knapt 430 000 tonn, mens avtalt kvote for inneværende år ble 445 000 tonn.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.