Endringer i havtemperaturene er antatt å være årsak til at flere japanske fiskerier har sviktet i år og i fjor. I havnen Kesennuma, som 22 år på rad har vært landets viktigste havn for lossing av skipjack tunfisk, ble det ikke losset en eneste skipjack i mai, som er måneden hvor fiskeriet normalt starter. Frem til utgangen av juli er årets fangst 70 prosent lavere enn snittet for tidligere år.

Ikke alle havner er like sterkt rammet, men samlet et det et fall i fangstene på 40 prosent, noe som har gjort at grossistprisene har økt med 25 prosent, opplyser Japan Fisheries Information Service Center til nettstedet Nikkei Asia. Årsakene til nedgangen i fangstene er flere. Japan mener bestanden blir overfisket nært ekvator hvor denne fisken gyter. I tillegg har endringer i havtemperatur, samt at havstrømmen «Kuroshio» har dreid mer sydover, rammet fisket.

Tilsvarende problemer har også rammet andre fiskerier. Fangstene av hestmakrell utenfor Nagasaki og Fukuoka i sørvestlige Japan er halvert i år. For «flyvende akkar» er fangstene ned femten prosent, og for blekksprut er det et fall på 30 prosent. Den gode nyheten er at fangstene av sardiner langs nordøstkysten har økt med 30 prosent og ser kanskje ut til å bli det fiskeslaget det blir fisket mest av i år. Sardinene er i hovedsak brukt til hermetikk og i fôr til oppfôring av viltfanget makrellstørje.