Spanske forskere har ved hjelp av genetiske tester fastslått av europeiske bestander av japansk teppeskjell (Ruditapes philippinarum), stammer fra Nord-Amerika hvor de har blitt introdusert etter å ha fulgt med østers fra Japan.

En nær slektning av dette teppeskjellet, (Venerupis pullastra) er vanlig i Norge. Teppeskjell produseres både i oppdrett og fanges vilt. Fra 2005 til 2014 økte den globale produksjonen fra 2,6 millioner til over fire millioner tonn. Blant en del norske «sjømatentusiaster» er skjellet kjent som god mat. Men det foregår ikke noe kommersielt fiske etter teppeskjell i Norge. Japansk teppeskjell har, etter at de ble satt ut i store deler av Europa, fortrengt det lokale teppeskjellet.