Det japanske matselskapet Maruha Nichiro Corp har kjøpt 4,7 prosent i det newzealandske fiskeri- og sjømatsselskapet Sanford.

Det er antatt at kjøpet er gjort med tanke på videre oppkjøp etter at man har fått nødvendig kunnskap om Sanford. Selskapet, som driver oppdrett av muslinger, østers og king salmon, har en stor flåte av fartøyer som fisker både kystnært og i havområdene rundt New Zealand.

I flåten inngår blant annet tre fartøyer kjøpt brukt fra Norge. Blant disse er den 46 meter lange autolinebåten San Aotea II, bygget ved Søviknes verft i 1998, og fabrikktrålerne San Discovery, San Waitaki og San Enterprise, alle 64 meter lange og bygget ved Sterkoder tidlig på 1990 tallet. Rederiet har også chartret flere store koreanske trålere.

Sanford fisker blant annet etter orange roughy, hoki, lysing, patagonsk tannfisk og en rekke andre arter.