Norsk makrell befester sin posisjon i det japanske markedet. Til nå i år har tre av fire importerte makreller Norge som opprinnelse. Men Kina har begynt å lure i kulissene. Mens Kina i perioden januar til og med september i fjor eksporterte 526 tonn makrell til Japan, har volumet i år økt til hele 7666 tonn. Norge øker ikke like mye i prosent, men øker likevel enda mer i volum.


( 25.11.2008 )

[raw]

I følge japansk importstatistikk ble det i frem til utgangen av september importert 25.683 tonn makrell. Det er opp over 10.000 tonn fra samme periode i fjor da det ble importert 15.196 tonn norsk makrell i samme periode. På to år er importen av norsk makrell mer enn fordoblet. I den nevnte perioden ble det i 2006 bare importert 12.196 tonn. Totalt hadde Japan ved utgangen av september importert 34.245 tonn makrell.

 

Japan vil både i år og mest sannsynlig neste år være avhengig av en høy import av makrell. De siste årene har japansk fiskere landet store mengder stillehavsmakrell. Men den japanske makrellen som landes skal være liten og relativt mager. Samtidig har lav rekruttering i et par år ført til fallende fangster. Dette vil endre seg igjen da det er meldt om god rekruttering av 0-åringer.

 

For Norske fiskere og eksportører betyr dette sannsynligvis god etterspørsel og gode priser både i år, neste år og kanskje i 2010. Samtidig har Irland som i 2006 eksporterte nesten 3.500 tonn i løpet av årets tre første kvartaler falt ut av det japanske markedet. Til nå er det ikke registrert en eneste irsk makrell. Canada som tidligere har eksportert 2 – 3000 tonn i perioden er i år registrert med bare 603 tonn. Den største taperen i kampen om det lukrative japanske markedet ser ut til å være Storbritannia. Siden 2006 har eksporten i perioden fra 6166 tonn i 2005, til 1321 tonn i 2004, til usle 75 tonn i fjor og 101 tonn i år.

[/raw]