DEL

Store fiskebåter er løftet på land eller knust mot kaianlegg, mens store foredlingsbedrifter er vasket bort av tsunamien. Nedsmelting av kjernekraftreaktorer kan gi nye problemer for fiskerinæringen. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen fiskeri- og oppdrettsvirksomhet i katastrofeområdene.


( 15.03.2011 )

[raw]

Områdene som har blitt rammet av katastrofen har stått for en viktig andel av landets forsyning av laks, østers, tunfisk og akkar. Foreløpig er det usikkert om katastrofen vil øke eller redusere importen av norsk sjømat.

 

– Situasjonen er veldig lite avklart. Nå følger vi med bekymring den farlige situasjonen ved atomkraftverket som er kommet ut av kontroll. Vi vet ikke hva den vil bety for situasjonen her i Tokyo og andre steder. Foreløpig har vi operert som vanlig, og fiskemarkedet Tsukiji har holdt åpent, forteller fiskeimportør Yasuo Kunimitsu. Han forklarer til Kystmagasinet at skadene nordover, og spesielt i området Miyagi, er dramatiske.

 

– Her er det mange store og små foredlingsbedrifter som er ødelagt. Mange av de omkomne er fiskere. Familier vil stå uten forsørgere, og verdifull kompetanse er gått tapt for den lokale fiskeindustrien. Fartøyene som leverte råstoff, og som lå i land når tsunamien kom, er knust, kastet på land eller sunket. Mottaksanleggene og foredlingsbedriftene er borte. Det blir nå vår store oppgave å bygge opp igjen denne del av landet, sier Kunimitsu.

 

Mens vi snakker med Kunimitsu kommer nyhetene om at kjernekraftverket må forlates. Nedsmeltingen er i full gang blir det sagt på fjernsyn og nettsider. Krisen forverrer seg.

 

I de delene av landet som ble rammet av jordskjelv og tsunami foregår det produksjon av oppdrettsfisk, østers og viktige fiskerier etter laks, saury (en fisk som ligner på horngjel), tunfisk og akkar. Mye av akkarflåten som fisker ved hjelp av juksamaskiner, var i havn da tsunamien rammet.

 

Ett av Japans største sjømatselskaper, Kyokuyo Company Ltd, fikk ødelagt et større anlegg som også eksporterer fisk, i tillegg til at det supplerte innenlandsmarkedet. Watari Co. Ltd sitt filetanlegg for Stillehavstorsk, -kveite og blåkveite er ødelagt. Listen kan gjøres lang.

 

Når oppbygging kan starte vil være avhengig av spredningen av radioaktivitet. På nyhetene snakkes det mye om spredning gjennom luften. Det ødelagte kjernekraftverket Fukushima Daiichi kan også spre radioaktivitet ut i havet. Anlegget ligger like ved havet, og de siste dagene har det blitt pumpet inn store mengder sjøvann i et forsøk på å kjøle reaktorene. Nå vurderes det å dumpe vann over reaktorene med helikoptre. Lite er foreløpig kjent når det gjelder faren for lekkasjer av radioaktivt kjølevann ut i havet. Det ligger også flere viktige gyteelver for Stillehavslaks i området rundt kjernekraftverket.

 

– Hva krisen vil si for importen av sjømat er usikkert. I øyeblikket er det ting som brød, noodler, hermetikk og mat som kan lages til på enkel måte, som trengs i katastrofeområdene. På sikt er det mulig at det vil bli mangel på råstoff i fabrikkene som bygges opp, og mangel på enkelte fiskeprodukter i det innenlandske markedet.

 

En del råstoff vil nok nå bli kjøpt av japanske bedrifter for levering til foredlingsbedrifter utenfor Japan. Ferdige produkter vil så bli importert og distribuert, forklarer Kunimitsu. Han legger til at det er vanskelig å si om katastrofen vil få noen stor innvirkning på norsk eksport av laks, makrell og lodde. Japans egen produksjon er redusert og må kompenseres. Importert laks, makrell og lodde har primært ikke gått til det katastroferammede området.

 

Ifølge nettstedet FIS.COM er det langt fra bare Sendai som er ødelagt av jordskjelv og påfølgende tsunami. Fiskehavnet Minamisanriku, som lå bare åtti kilometer fra jordskjelvets episenter, er borte. Fiskehavnene Hachinohe, Rikuzen-Takada, Kesennuma, Ofunato, Ishinomaki, Siogama, Shitigahama og Onahama er enten påført store skader eller fullstendig ødelagt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.