Magnarson er et flott skip, med topp finish, og det var fortsatt i norsk eie da vi bordet skipet onsdag 18. juni, selv om navneendring allerede var gjort på akterskipet som fortsatt lå ved byggeverftet Celiktrans i Istanbul.

Om ti dager vil islendinger ta over eierskapet til denne flotte kombinerte snurperen og tråleren. Nytt navn på skipet er Sigurdur og den vil bli registrert på Vestmannaeyar på Island. Selskapet bak er Isfelag fra samme øy. De vil etter overtakelsen ha seks skip i flåten, og de har også flere store fryserier, samt fabrikker på produksjon av fiskemel og foredlingsanlegg for hvitfisk.

 

Som nevnt er det Celiktrans i Istanbul i Tyrkia som står for bygging og komplettering av Sigurdur. Skipet vil sette kursen nordover mot Island om et par uker! Dette er forøvrig det eneste skipet vi har sett med skybridge, som opprinnelig var ment for eventyrlystne turister med god økonomi. En ekstra dobbeltlugar var også myntet på samme målgruppe. Det er usikkert om nye eierne har samme formål for dette området av skipet. Både denne avdelingen og resten av innredningen er praktfull. Den store, flotte broen er et syn i seg selv.

 

Sigurdur
Broen på Magnarson

De nye, kommende eierne har bestemt seg for å gjøre visse endringer på det nye fiskefartøyet før overlevering. Selskapet er blant annet i full sving med å få utført en ombygging av motoren for drift med tungolje, noe de mener vil gi store økonomiske besparelser i drivstofforbruket. Magnarson, snart Sigurdur, er en stor kombinert ringnotsnurper/tråler, med største lengde på hele 80, 3 meter. Største bredde er 17 meter. Hovedmotoren består av en Wärtsilä 9L32 på 4.500 kW. I maskinrommet er det også tre hjelpemotorer fra Scania. Det er Sawicon i Bergen som står for designet.
Du kan lese mer om dette flotte fiskefartøyet i neste utgave av Kystmagasinet, vår store Nor-Fishing utgave, som blir å finne i handelen i slutten av juli.

 

Norskbygd praktskip
Nytt navn på skipet er Sigurdur og vil blir registrert på Vestmannaeyar på Island.