Kystmagasinet.no har i en artikkel uttalt at islandsk eksportstatistikk synes å være manipulert på grunn av manglende informasjon om eksport av makrell fordelt på de ulike HS-koder.

Det islandske statistiske byrået Hagstofa har kontaktet Kystmagasinet.no og vist at denne informasjonen lar seg fremskaffe. Ikke all informasjon er oppdatert til samme tidspunkt, og noe av informasjonen om fjoråret vil bli tilgjengelig etter hvert, opplyser Hagstofa. Men informasjonen som det blir hevdet at ikke er tilgjengelig, er tilgjengelig.

 

Kystmagasinets journalist beklager overfor Hagstofa at han ikke gjorde grundig nok jobb i denne saken og dermed ikke hadde reelt belegg for å påstå at det foregikk manipulering. Det er positivt at informasjonen er tilgjengelig i en tid da det internasjonale markedet vil få mye oppmerksomhet.