Sjøpølser i norske farvann representerer store verdier. Islandske brunpølser selges på Kastrup til kinesiske turister for 3400 kroner per kilo. I Norge har vi årlig over 100.000 betalingsdyktige kinesiske turister som elsker sjøpølser. I denne artikkelen kan du se video fra fiske etter sjøpølser.

Det har i flere år vært snakket om å utnytte norske sjøpølsearter kommersielt. Det finnes 31 arter i norsk farvann, og minst to er tallrike nok til at det kan drives fiske. På Island har det blitt drevet fiske i flere år. Nå eksporteres sjøpølser til flere land. Men ett av markedene har islendingene oppdaget ganske nært. Kinesiske turister. De kjøper gjerne sjøpølser til 3400 kroner per kilo.

De to artene som er mest aktuelle å utnytte kommersielt er brunpølse (Cucumaria frondrosa) og rødpølse (Stichopus tremulus). Begge fås ofte i store mengder som bifangst ved rekeog krepsetråling. På steingrunn kan de sitte tett i tett, og det forekommer at trålere ved uhell får alt fra noen hundre kilo til over tonnet som bifangst.

LES MER: Kinesernes helsebringende delikatesser

Selskapet Green Seafoods som holder til på Newfoundland selger tørket brunpølse for 85,00 canadiske dollar per pund (454 gram), eller USD 1100 for 20 pund (9,1 kilo).

Det islandske selskapet G. Hermannsson Ehf reklamerer med at de kan levere 48 tonn fryst sjøpølse hver måned. Også islandske G. Ingasson ehf tilbyr fryst sjøpølse. Dette er produkt hvor sjøpølsene er sprettet opp og tarmer og andre organer er tatt ut. «Butterflied» kalles det. Mageinnholdet har for øvrig verdi separat da det brukes til produksjon av helsekostprodukter.

LES MER: Utnytter ikke verdifull bifangst

Tørket islandsk brunpølse selges nå blant annet i delikatessebutikker på Kastrup Lufthavn. 1700 kroner (1315 danske kroner) for en pakke med 500 gram tørket brunpølse er en respektabel pris. Selv om den islandske produsenten ikke er i nærheten av å få denne prisen, vil selv en tredjedel være godt betalt.

Artikkelen fortsetter nedenfor:

På forespørsel i en av butikkene om produktet selger godt, får vi bekreftet at det er svært populært blant asiatiske turister, og da spesielt kinesere.

I fjor ble det innvilget over 80.000 visum til turister fra Kina. Dette tallet forteller ikke hele sannheten. For i tillegg kommer det kinesere med Schengenvisum utstedt av andre europeiske land. Rundreiser som dekker mer enn ett land er svært vanlig blant kinesere. I tillegg kommer også kinesere bosatt på Taiwan og i andre land som Malaysia, Singapore og Thailand som alle har store rike kinesiske befolkningsgrupper. Det er med andre ord langt over 100.000 sjøpølseelskende turister på besøk til Norge hvert år.

Store verdifulle sjøpølseressurser utnyttes ikke. Foto Terje Engø

– De liker sjøpølsene vi selger siden de vet de kommer fra rent hav langt nord, blir vi fortalt på Kastrup. Og nettopp ren natur, nordlys og slike opplevelser er det kinesiske turister vil ha med seg.

Tross mange forsøk på å skrape sjøpølser, og mange rapporter ført i hånd av forskere, ser det ut til at norske fiskere og foredlere bør ta turen til Island for å lære litt om fiske og håndtering av sjøpølser.