Det islandske oppdrettsselskapet Arctic Fish har blitt sertifisert i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC) sin standard for bærekraftig oppdrett.


( 07.07.2016 )

Anleggene som er sertifisert produserer regnbueørret og ligger i Dyrafjordur og Önundafjordur.

– Island er fortsatt en liten aktør innen marint oppdrett sett i et internasjonalt perspektiv. I fjor ble det produsert 4000 tonn ørret og laks. I år er det forventet en dobling av produksjonen, sier daglig leder Sigurður Pétursson i Arctic Fish.