En infeksjon har gjort store deler av den islandske kystsildbestanden ubrukelig som menneskeføde. Silda kan fortsatt brukes til fiskemel, men fiskerne vil bli påført store tap. Det er uklart om infeksjonen vil spre seg til flere islandske sildestammer, og om den i verste fall kan ramme NVG-silda. I så tilfelle kan infeksjonen bety et milliardtap for norsk sildefiskeri.


[raw]

– Dette kom selvfølgelig som et sjokk på oss midt i en sesong hvor både fisket og salget har vært svært godt. Dette var det siste vi ventet, sier den islandske fiskeriminister Einar K Gufinnsson til den islandske avisen Morgunbladid.

 

Infeksjonen vil påvirke inntjeningen til fiskeflåten I år. Men det er fortsatt for tidlig å si hvor store tapene vil bli, ifølge fiskeriministeren.

 

Gudfinnsson har hatt et møte med representanter for fiskerinæringen og forskere. Det er bestemt at forskerne umiddelbart skal sette i gang med å få oversikt over spredningen av infeksjonen og prøve å finne årsaken. Allerede fredag vil forskningsfartøyet Dröfn fra det islandske havforskningsinstituttet kaste loss. I mellomtiden vil fiskere ta prøver av fangstene for analyse ved havforskningsinstituttet.

 

Infeksjonen vil mest sannsynlig sette en ful stopp for konsumfiske på rammede bestander.  Foreløpig er det et fiske på bestanden eundt Vestmannaeyjar/Breidafjordur som er rammet. Dette fisket har en total kvote på 40 000 tonn. Av denne kvoten gjenstår fortsatt 34.000 tonn.

 

Lite er foreløpig opplyst i media om hva slags infeksjon det er snakk om. En mulighet er at infeksjonen sprer seg på grunn av stor og tett bestand. Dette er et kjent fenomen i bestander av fisk, pattedyr og fugler når bestandene blir for store, for tette eller får for lite næring. Det er usikkert i hvilken grad den smittede islandske sildebestanden blander seg med NVG-sild. Det ble for en god uke siden fanget rognbærende sild i en av Islands fjorder. Ett fartøy fikk en fangst med 80 prosent sild som var vårgytere. Siden har forskere fastslått at innblandingen av vårgytende sild var svært liten. Det er ikke per dato fastslått om den vårgytende silda var islandsk kystsild med avvikende gytemønster eller om det var NVG-sild som hadde blandet seg med en lokal stamme.

[/raw]