Island tredoblet i fjor eksporten av sild til Russland. Dette gjør de samtidig som norsk sildeeksport til Russland faller. Island tok i fjor markedsandeler fra norsk sild i Russland.


( 23.02.2011 )

[raw]

Islandske eksportører økte i fjor eksportert kvantum av sild til Russland med 178 prosent. Mens det i 2009 ble eksportert 4688 tonn sild til Russland, ble det i fjor eksportert hele 13.055 tonn, viser en markedsrapport fra FIS.COM.
 
Totalt eksporterte Island 30.504 tonn i fjor, mot 27.695 tonn året før. I tillegg til Russland økte eksporten til Nigeria med sju prosent, fra 5928 tonn til 9261 tonn.  Som tabellen nedenfor viser, økte verdien på den islandske sildeeksporten mindre enn den økte i volum. Ett unntak var Nigeria, hvor de dro nytte av økt etterspørsel etter større sild enn det som har vært vanlig tidligere. Verdien av sildeeksporten til Nigeria økte med hele 35 prosent.
 
Samtidig viser den islandske statistikken at eksporten til Storbritannia falt fra 2154 tonn til 888 tonn, mens eksporten til Polen falt fra 1224 tonn til 562 tonn.
 
Mens Island økte sin eksport til Russland kraftig, falt den norske eksporten av fryst sild til Russland kraftig. I 2009 ble det eksportert 153.308 tonn fryst hel sild og 47.515 tonn fryst filet. I fjor falt dette til 121.761 tonn fryst hel sild og 44.846 tonn fryst filet. Omregnet til hel sild gir dette et fall på 34.000, fra cirka 245.000 tonn til 211.000 tonn. Den islandske eksporten har med andre ord økt nesten tilsvarende halvparten av den reduksjon som var i norsk eksport at sild til Russland.
Island: Eksport av fryst sild 2009 og 2010

Marked

2010

2009

Endring % kvantum 2009/10

Endring % Verdi 2009/1

Tonn

Verdi (mill. ISK)

Tonn

Verdi (mill. ISK)

Russland

13,055

1,144

4,688

504

178

127

Litauen

9,261

831

8,847

883

5

-6

Nigeria

6,333

674

5,928

498

7

35

Storbrit.

888

69

2,154

223

-59

-69

Polen

562

75

1,224

162

-54

-54

Andre

495

47

2,845

553

-83

-91

Total

30,594

2,840

27,695

2,822

10

1

Kilde: Icelandic Statistics FIS.com

[/raw]