Norges Råfisklag skal engasjere ungdom i en ny skolekonkurranse. – Skal suksesshistorien i norsk fiskerinæring fortsette, er vi avhengige av at kommende generasjoner engasjerer seg i å holde havet rent, sier Lisbeth Drotz fra Norges Råfisklag.

Temaet er høyaktuelt og oppgaven er enkel; For å delta i Råfisklagets skolekonkurranse og konkurrere om premiepotten på 20.000 kroner, må elevene sende inn en kort videosnutt som handler om hva som må til for å få et rent havmiljø.

Videosnutten skal være på maksimalt 2 minutter. Den kan vise eleven/elevenes personlige forhold til rent hav, det kan være gode historier, inspirerende mennesker eller konkrete situasjoner.

– Det er absolutt ingen krav om å være filmprodusent, tvert imot er det kun fantasien som setter grenser her, sier prosjektleder Lisbeth Drotz i Norges Råfisklag.

Det er ikke et tilfeldig valgt tema fra Norges Råfisklag sin side. Råfisklaget har satt i gang flere miljøtiltak de siste årene. I fjor satte de blant annet av 1 million kroner til gode tiltak for et renere miljø.

– Et rent miljø er svært viktig for oss i sjømatnæringen. Skal vi ha et bærekraftig fiskeri i fremtiden, så må alle ta ansvar. Med denne konkurransen ønsker vi å nå ut til neste generasjons forvaltere av havets ressurser. Vi mener at miljøfokuset må starte tidlig og at det er viktig å lære ungdommen å tenke miljøbevisst – også når de er ute på havet, sier Drotz.

For å delta i konkurransen må elevene gå på en ungdoms- eller videregående skole i Norges Råfisklags distrikt som strekker seg fra Finnmark til Nordmøre.

Premiepotten som skal fordeles er på totalt 20.000 kroner, og premiene som trekkes går til hele klassen. Juryen dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til engasjement og vinneren kåres i mai 2019. Råfisklaget oppfordrer de som er interessert i å delta om å lese konkurransereglene som ligger på nett: https://sjomattilfolket.rafisklaget.no/konkurranseinfo/

Norges Råfisklag arrangerte sin første skolekonkurranse tidlig i 2018 og engasjementet ga mersmak.

– Vi gleder oss til å se hva ungdommen får til denne gangen. De er gjerne mer kreative enn oss voksne, så jeg har troen på at dette blir både lærerikt og gøy å være med på, sier Drotz.