DEL

FHF inviterer til demoforsøk med dukbasert avlusning i Hirtshals.


( 23.05.2014 )

Fiskeri- og havbruknæringens forskningsforbund inviterer til modellforsøk med dukbasert avlusning. Dette vil foregå i Hirtshals i perioden 10.-13. juni og 16.-17. juni.

 

FHF påpeker at det er mulig for aktører i næringen å delta.

 

Prosjektet inkluderer altså disse forsøkene i juni som gjennomføres i Sintef sin flumetank i Hirtshals.

– Målet for modellforsøkene er å demonstrere dukenes oppførsel ved utsett, og dokumentere fyllingsgrad og volum ved forskjellige strømhastigheter. Idealtilstanden er 100 % fyllingsgrad, fordi denne formen er lett å modellere matematisk. Under forsøksperioden vil man etterstrebe å finne en dukform og/eller settemetode som gir dukene en forutsigbar form. Dette for å kunne beregne et riktigere volum i avlusingsduken. 100 % riktig volum = riktig dosering av behandlingsmiddel, skriver FHF

 

Ønsker du mer informasjon og påmeldingsdetaljer finner du disse her.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.