Grønlandske og islandske fiskebåtrederier har investert så mye kapital i fangstkapasitet at en avtale som reduserer flåtens mulighet til å fiske makrell vil kunne ramme flere store fiskeriselskaper hardt. Det er derfor ikke i Islands interesse å få på plass en avtale som regulerer deres makrellfiske.

Norge, Færøyene og EU ble i går enige om en trepartsavtale om fordeling og forvaltning av makrell.

– Jeg er glad for at vi på overtid og etter krevende forhandlingsrunder har lykkes i å få på plass en omforent forvaltning av makrellbestanden mellom tre av kyststatene, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding i går. Og hun la til: – Jeg hadde selvsagt helst sett at også Island var en del av avtalen, men en trepartsavtale er et langt steg i riktig retning.

– Norge, og slik vi forstod det også de øvrige partene, anså i Edinburgh i forrige uke at alle muligheter for å få en fire parts-avtale som også inkluderte Island, var uttømt. Det var flere elementer som stod i veien for enighet mellom alle fire partene, forklares det i pressemeldingen. Det fokuseres ikke på hvor skoen klemmer hos islendingene. Hva som sies i forhandlingene og hva som ligger bak handler om oppbygning av fangstkapasitet og mangel på alternative muligheter til utnyttelse av denne.

 

Har bygget opp overkapasitet

Kystmagasinet.no har tidligere skrevet om den grønlandske «forskningskvoten» som i år er økt fra 60.000 til 100.000 tonn. Samtidig har islandske Sildarvinnslan,  i tillegg til sine islandske pelagiske fartøyer,  flere grønlandske båter de drifter. Noen av disse er som vi tidligere har skrevet kjøpt fra Norge.

 

Les også: Gardar og Eros skal fiske grønlandsk makrell

 

En av  båtene, grønlandske Erika, var denne uken innom Las Palmas på vei til Nouadibou i Mauretania. Der skal fartøyet som er 57 meter langt og bygget i 1978 delta i et heller usikkert fiske etter sardinella og sardiner.

 

Sildarvinnslan oppgir selv å disponere ett landbasert foredlingsanlegg for hvitfisk og pelagisk fisk, tre fiskemelfabrikker, en ferskfisktråler, en frysetråler og seks pelagiske fartøyer. Om dette inkluderer flere grønlandske fartøyer, inklusiv Erika, som nå settes inn i fiske utenfor Mauretania kommer ikke klart frem i selskapets informasjon på nettet.

 

Flere av de pelagiske fartøyene som skal fiske makrellkvoten til Grønland vil være i drift for kort tid av året til at de vil oppnå god lønnsomhet. De er avhengige av at Island tar seg til rette med unilaterale kvoter.  Når Færøyene nå har fått en kvote på 156.000 tonn, vil Island antakelig bevilge seg en like stor eller mest sannsynlig enda større kvote. Til sammen vil det uregulerte fisket til Island og Færøyene utgjøre godt over en kvart million tonn.

 

Kvoteavtale kan gi store tap

For Sildarvinnslan og andre islandske og grønlandske selskaper ville det kunne bety tap av flere hundre millioner kroner i fangstinntekter om det ble enighet om kvoter. Dette har ikke selskapene som ar bygd opp en voldsom fangstkapasitet ha råd til. Å sende fartøyene til Mauretania deler av året er en nødløsning.

 

– Det er viktig for Norge å sikre en ansvarlig forvaltning av makrellen. Når det etter møtet mellom de fire partene viste seg å være mulighet for å oppnå enighet mellom Norge, EU og Færøyene, så vi fra norsk side ingen grunn til ikke å forsøke dette, sier Aspaker.

 

– Vi har med dette fått en avtale som dekker det desidert mest vesentlige av makrellens utbredelsesområde, sier fiskeriministeren. Det hun ikke legger til er at Island og Grønland sitt uregulerte uttak av mer enn en kvart million tonn makrell vil medføre at dette viktige fisket forblir suspendert fra MSC-sertifisering, og ikke lengre vil kunne påstås å være bærekraftig.

Partene ble enige om en kvote på ca 279 000 tonn til Norge, ca 611 000 tonn til EU og ca 156 000 tonn til Færøyene. Det er satt av ca 42 000 tonn til fiske i internasjonalt farvann regulert av NEAFC. Avtalens varighet er på fem år og de tre partene er enige om å fastholde den relative fordelingen seg i mellom i avtaleperioden. Avtalen har også bestemmelser om det fisket som en part måtte tillate sine fartøy å foreta i annen stats farvann.