Det spanske selskapet Sea Eight skal investere 750 millioner kroner i et landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av tunge (solea solea).

Flyndrearten tunge er en verdifull fisk. I Danmark, hvor det normalt fiskes over 200 tonn årlig, oppnår fisken normalt rundt 130 – 180 kroner per kilo på auksjonene.

Det store landbaserte anlegget skal ligge i havnebyen Gijon. Sea Eight har for øyeblikket en årlig oppdrettsproduksjon av tunge på rundt tusen tonn ved anlegg i Spania og Portugal. Det nye anlegget skal bygges i to faser. I første fase vil det bli bygget et resirkulasjonsanlegg med produksjonskapasitet på 2600 tonn årlig. Det vil skape 145 nye arbeidsplasser. I andre fase er målsettingen en årlig produksjon på 10,000 tonn, noe som vil skape 750 nye arbeidsplasser.