Den indiske regjeringen og delstatsregjeringen i Tamil Nadu skal de kommende tre årene bruke nesten 20 milliarder kroner på å utvikle infrastruktur som gjør det mulig å utvikle fiskerier i havet utenfor kysten av Tamil Nadu. Delstaten Tamil Nadu har en kystlinje på 1076 kilometer. Det er den nest lengste blant Indias delstater.

Fiske foregår for tiden stort sett ikke lenger ut enn rundt ti sjømil, både langs der hvor det er åpent hav utenfor staten, og ved Palkstredet, som ligger mellom Tamil Nadu og Sri Lanka. Det er derfor bare en svært liten del av delstatens økonomiske sone på hele 2,02 millioner kvadratkilometer som benyttes til fiske. For å bygge opp et bærekraftig havfiske, vil det bli prioritert å utvikle infrastruktur, inklusiv modernisering av havner og fiskemottak. Det vil også bli bygget nye fasiliteter, gjøres investeringer i linebåter for fiske etter tuna og installere motorer i tradisjonelle båter.

Det er det australske eksportrådet Austrade som forteller dette, og som derfor oppfordrer australske bedrifter å tilby sine tjenester innen skipsdesign, RSW- og annen kjøleteknikk, fiskeforedlingsutstyr for bruk om bord og på land, samt kommunikasjonsutstyr.

– Det er også behov for assistanse til å etablere klekkerier for marin fisk, matfiskanlegg og produksjon av fiskefôr, sier handelsråd Gregory Harvey ved Austrade. Han legger til at det finnes indiske grupperinger som ser etter joint-venturepartnere innen båtbygging. Han oppfordrer australske bedrifter til i tillegg å fokusere på de statlig finansierte prosjektene, og å vurdere mulighetene innen fiskeri- og oppdrettsprosjekter i regi av Verdensbanken.