Kurset i bredbåndsakustikk ble fulltegnet på et øyeblikk. Torsdag går 20 internasjonale eksperter om bord på forskningsfartøyet «G.O. Sars» for å lære mer om hvordan de kan gjøre mer nøyaktige målinger av fiskeforekomster med det siste nye i ekkolodd og sonarer. Kurset ble utlyst gjennom ICES.

– Selv om «G.O Sars» er godt over 10 år gammel, så er forskningsfartøyet fortsatt velegnet for å kjøre slike ekspertkurs. Like viktig er kompetansen vi har i Norge på dette området. Havforskningsinstituttet har i ca. sju år samarbeidet med Kongsberg Maritime/Simrad om utvikling av nye bredbåndsekkolodd, sier leder Rolf Korneliussen på forskningsgruppe Marin økosystemakustikk som er en av kursholderne på kurset.

Større presisjon

Bredbåndsekkoloddene sender og mottar i et langt større frekvens-spekter enn før, og informasjonsmengden i ekkoet er større.
– Dette kan vi bruke til å forstå hvilke organismer eller fiskeslag vi har under fartøyet, og betyr at vi antagelig kan tolke registreringen med bedre presisjon. Høyere oppløsning og mer informasjon vil på sikt forbedre den akustiske mengdemålings-metoden både for fisk og dyreplankton, sier forsker Egil Ona som er både toktleder og foredragsholder når ekspertene kommer om bord.
Bredbåndsekkolodd

Sidemontert bredbåndssvinger, 170–270 kHz, under senkekjølen på ”G.O. Sars”.
De nye ekkoloddene representerer et teknologi-sprang på 10 år, og datamengdene øker drastisk. Dette setter igjen større krav til maskinene og dataprogrammene for tolking og etterbehandling, som også har blitt oppgraderte til dette formålet. Bredbåndsakustikk blir nå tatt i bruk både i vitenskapelige ekkolodd og sonarer men også i fiskeri-ekkolodd og sonarer og mindre fritidsekkolodd.
Alle fartøy ved Havforskningsinstituttet skal skifte til nytt system ved juleopplegget i år, og mange er involverte for at denne viktige overgangen skal skje så smertefritt som mulig.

Teori og praksis

– Enten måtte vi overlate opplæring på dette området til amerikanerne, eller så måtte vi ta grep og kjøre kurset selv, sier Korneliussen.
Valget ble det siste. Som foredragsholdere har Korneliussen og Ona med seg Gavin J. Macaulay fra Havforskningsinstituttet, Lars N. Andersen fra Kongsberg Maritime/Simrad og Dezhang Chu fra amerikanske NOAA. Deltakerne kommer fra 14 ulike land på fire kontinenter. De aller fleste av dem er allerede eksperter på bruk av ekkolodd og sonarer. Flere land har store forhåpninger til å kunne gjøre bedre undersøkelser med bruk av bredbåndsekkolodd.