26.-28. august holder Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet avholde et internasjonal sjøhelse konferanse i Bergen.


( 07.07.2014 )


Sjøfartsdirektoratet oppfordrer sjømannsleger, rederier og andre interesserte til å melde seg på en viktig konferanse for sjøfolks helse.

 

Den første dagen (26. august) er forbeholdt sjømannsleger. Dagen vil brukes til snakk om en ny helseforskrift og de forpliktelser dette innebærer. De to siste dagene er selve Sjøhelsekonferansen hvor forskning og erfaringer fra sjøfolks helse blir drøftet.

 

Om du ønsker mer informasjon, klikk her.