DEL

Mel fra insekter kan bli viktig i fôret til oppdrettslaks og sikre en mer bærekraftig produksjon.


( 30.05.2014 )

Forskere ved NIFES, Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning, mener insektmel kan bli en svært viktig ingrediens i fôret til oppdrettslaks og samtidig sikre en mer bærekraftig produksjon.

 

– Insektmel kan erstatte fiskemel, en til nå viktig ingrediens i oppdrettsfôret, men stadig knappere ressurs. Insektmel er svært proteinrikt, og sammensetningen av aminosyrer ligner på de vi finner i fiskemel, sier forsker ved NIFES Erik-Jan Lock.

 

– Mange vil kanskje tenke på insekt som lite delikat. Men insekt og insektlarver er en viktig del av dietten til villfisken. Insektmelet er derfor noe av det mest narturlige vi kan ha i fôret, uttaler Lock.

 

Miljøgevinst

– Insekt kan omdanne alle slag organisk materiale, for eksempel matrester. I dag blir tyve prosent av all mat kastet. Dette kan i staden bli en bærekraftig ressurs i produksjon av fiskefôr. Globalt kan insektmel basert på organisk avfall gi tre ganger så mye protein som den samlede produksjonen av soya gir i dag. Potensialet er med andre ord stort, sier Lock.

 

Bente Torstensen, forskningsdirektør ved NIFES, er enig med Lock.

–  Insektmel inneholder alle aminosyrene laksen har behov for. Insekt kan omdanne karbohydrater, for eksempel fra matavfall, til næringsstoffer som fisken har behov for og i en form han kan nære seg av, sier Torstensen.

– Vi må ha kunnskap om hvilke stoffer og i hvilke mengder det kan være snakk om for å dikre at fiskefôret basert på insekter er trygt for fisk og fobruker, sier Torstensen

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.